Esra Ataman

E-mail
atamanes@metu.edu.tr
Department
Department of Foreign Language Education
Scopus Author ID
The generalization of inflectional and derivational patterns to novel stems by l1 Turkish learners of l2 English
Ataman, Esra; Kırkıcı, Bilal (2019-05-01)
Alanyazındaki çalışmaların çoğunluğu, çekim eklerinin D1 konuşucuları tarafından biçimbilimsel olarak nasıl işlemlendiğine odaklanmıştır. Buna karşın, D2 konuşucularının işlemleme örüntülerini ve türetim eklerinin işlemlen...
Citation Formats