Feyza Erden

E-mail
tfeyza@metu.edu.tr
Department
Department of Elementary and Early Childhood Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarının Dış Mekanları Üzerine Bir Derleme: Tasarım ve Değerlendirme
Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2021-08-01)
Disaster Training for Young Children: The History and Growth
Güvelioğlu, Elif; Erden, Feyza (2021-07-07)
A Cross-Cultural Study on Outdoor Play: Teachers’ Beliefs and Practices
Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2021-04-01)
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-03-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araşt...
Erken Okuryazarlık Becerilerinde Duyuşsal Boyut: Okumaya Karşı Tutum ve Motivasyon
Altun, Dilek; Erden, Feyza; Snow, Catherine E. (Pegem A Yayıncılık, 2021-03-01)
Preliterate Young Children's Reading Attitudes: Connections to the Home Literacy Environment and Maternal Factors
Altun, Dilek; Erden, Feyza; Hartman, Douglas K. (2021-03-01)
Emergent literacy is an umbrella term that encompasses developmental precursor skills, knowledge, and attitudes related to reading and writing. Previous studies have focused on the cognitive aspects of reading, such as wor...
Investigating perceived dispositions of Turkish preservice early childhood education teachers
Buldu, Metehan; Erden, Feyza (2021-01-01)
© 2021 National Institute of Education, Singapore.This study aimed to explore the changes in developing perceived dispositions of preservice early childhood education (ECE) teachers influenced by student teaching experienc...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahi...
Mindfulness: Views of Turkish Pre- Service Early Childhood Teachers
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2020-10-01)
The present study investigates the views of 21 pre- service early childhood teachers regarding mindfulness and its practice in early childhood settings. The participants were senior students attending early childhood educa...
Diversity of Early Childhood Education Services: The Case of New Zealand
Avcı, Zeynep; Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2020-09-10)
Citation Formats