Feyza Erden

E-mail
tfeyza@metu.edu.tr
Department
Department of Elementary and Early Childhood Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
The Factors Affecting Early Childhood Teachers' Personal And Professional Well-Being With Coping Strategies And Suggestions
Demirci, Zeliha; Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2023-10-29)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarını Destekleyen Uygulamaları ve Davranışları
Gülçiçek, Turan; Erden, Feyza (2023-10-25)
Mind Mapping: A Visual Way of Learning for Pre-service Early Childhood Teachers
Tonga, Funda Eda; Demirci, Zeliha; Erden, Feyza (2023-10-16)
Investigation of Pre-service Preschool Teachers' Satisfaction Levels and Efficacy Perceptions of Digital-assisted Education
Altun, Dilek; Hamamcı, Beyza; Erden, Feyza (2023-10-16)
Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitimsel Planlama Süreçleri: Farklı Eğitim Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Anlatımı
Demirci, Zeliha; Erden, Feyza (2023-08-01)
Alternatif eğitim yaklaşımlarındaki eğitimsel planlama süreçlerini anlamak, erken çocukluk eğitimini ilerletmek için atılan önemli bir adımdır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki alternatif eğitim yaklaşımlarını ...
A Content Analysis of Articles in the Turkish Early Childhood Education Context
Güvelioğlu, Elif; Erden, Feyza (2023-01-01)
The effects of Motivational Enhancement Training on the motivation and vocational-outcome expectations of male preservice preschool teachers
Sak, Ramazan; Şahin Sak, İkbal Tuba; Öneren-Şendil, Çağla; Erden, Feyza; Tuncer, Nuran; Taşkın, Necdet (2023-01-01)
This study examines the effects of Motivational Enhancement Training on male preservice preschool teachers’ motivation and vocational-outcome expectations, using a randomized pretest-posttest control group design. Of the 3...
Programme-based experiences of preschool teachers regarding support of children's social skills
Demirci, Zeliha; Erden, Feyza (2022-12-01)
Providing social skills to children through an appropriate educational programme positively affects their overall development. The aim of this study was to examine the views and experiences of 13 Turkish preschool teachers...
Okul Öncesi Dönem Ev Okuryazarlık Ortamının Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi /
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2022-11-14)
Erken Çocukluk Döneminde Dijital Teknoloji-Uygulamalar, Araştırmalar ve Eğilimler
Altun, Dilek; Erden, Feyza (Nobel Yayın Dağıtım, 2022-09-01)
Citation Formats