Gülşah Karakaya

E-mail
kgulsah@metu.edu.tr
Department
Department of Business Administration
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Predicting the response to bDMARD treatment in RA: Then what?
Tuncer Şakar, Ceren; Karakaya, Gülşah; Bilgin, Emre; Kiliç, Levent; Kalyoncu, Umut (2022-08-01)
Interactive Approaches to Multiple Criteria Sorting Problems: Entropy-Based Question Selection Methods
Özarslan, Ali; Karakaya, Gülşah (2022-08-01)
In this study, interactive approaches for sorting alternatives evaluated on multiple criteria are developed. The possible category ranges of alternatives are defined by mathematical models iteratively under the assumption ...
A new interactive algorithm for multiple criteria sorting problems under a variety of preference functions
Karakaya, Gülşah; Köksalan, Mustafa Murat (2022-06-26)
Evaluating solutions and solution sets under multiple objectives
Köksalan, M.; Karakaya, Gülşah (2021-10-01)
In this study we address evaluating solutions and solution sets that are defined by multiple objectives based on a function. Although any function can be used, we focus on mostly weighted Tchebycheff functions that can be ...
Çok kriterli sınıflandırma problemlerine yeni bir etkileşimli yöntem: enerji sektöründe bir uygulama
Özarslan, Ali; Karakaya, Gülşah (2021-09-01)
Bu çalışmada birden fazla kriterle değerlendirilen alternatiflerin sınıflandırması için karar verici ile etkileşimli bir yaklaşım önerilmektedir. Karar vericinin tercihlerinin literatürde sıklıkla kullanılan toplamsal fayd...
Interactive Algorithms for Finding Preferred Solutions under Weighted Tchebycheff Preference Functions
Karakaya, Gülşah (2021-08-23)
Veri Zarflama Analizi İle Türkiye’de Taşkın Riskli Alanların Belirlenmesi
Yeğin, Murat; Kentel Erdoğan, Elçin; Karakaya, Gülşah (2021-07-05)
İki Amaçlı Sağlık Projelerinin Çizelgelenmesi İçin Yaklaşımlar
Akbudak, Özlem; Azizoğlu, Meral; Karakaya, Gülşah (2021-07-05)
Interactive approaches for biobjective problems with progressively changing solution sets
Karakaya, Gülşah (Wiley, 2021-01-01)
In this study, we develop interactive approaches to find a satisfactory alternative of a decision maker (DM) having a quasiconvex preference function where the alternative set changes progressively. In this environment, we...
Fibonacci series-based pairwise comparison scale for analytic hierarchy process
Can Ylldlrlm, Boǧaç; Karakaya, Gülşah; Gönül, Mustafa Sinan (2021-01-01)
The Analytic Hierarchy Process (AHP) is one of the most widely used quantitative tools in multi-criteria decision-making problems. Despite its popularity and use due to its simple but systematic procedure, AHP has limitati...
Citation Formats