Eyüp Ensar Dal

E-mail
eyup@metu.edu.tr
Department
Department of History
Şer'iyye Sicillerine Göre 19. Yüzyılın Son Yıllarında Kayseri'de Aile Yapısı
Dal, Eyüp Ensar (Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2022-10-01)
Osmanlı Toplumunda Aile İlişkileri, Yasal Yükümlülük ve Yaşlı Yoksulluğu: 18. Yüzyıl Üsküdar Kadı Mahkemesi Örneği
Dal, Eyüp Ensar; Yakar, Gülşen (2022-09-09)
Bu çalışma, 18. yüzyıl Osmanlı toplumunda yaşlılar ve yaşlıların sosyo-hukuki konumları, ailelerin ve akrabaların yaşlı üyelere karşı yasal yüküm- lülükleri ve yaşlı yoksulluğuna ilişkin soruları ortaya koym...
Yoksul Çocuklar ve Alternatif Ebeveynliğin İnşası: 18. Yüzyıl Osmanlı İstanbul'unda Koruyucu Ebeveynlik
Dal, Eyüp Ensar (2022-04-22)
Citation Formats