Akın Çil

E-mail
akincil@metu.edu.tr
Department
Department of Geological Engineering
Geological Setting and Mineralization of Gicik Low-sulfidation Epithermal Au-Ag±Te Deposit (Ankara, North-Central Anatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali (2022-09-08)
Geologic Setting and Mineralization of Gicik Low-Sulfidation Epithermal Au Deposit (North-CentralAnatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-09-13)
Gicik Altın Yatağı (Ankara, Orta Anadolu): Dalma-Batma Sonrası Ortamda Gelişmiş Bir Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Sistem
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-05-24)
Ankara şehir merkezinin yaklaşık 15 km kuzeyinde yer alan Gicik Au yatağı, Sakarya Zonu’nun güney kenarı üzerinde gelişmiş orta Eosen yaşlı andezitik–dasitik bileşimdeki volkanik istifin içerisinde yer alan bir dizi silisl...
Citation Formats