Hacer Ela Aral

E-mail
earal@metu.edu.tr
Department
Department of Architecture
Web of Science Researcher ID
Urbanity in the Open Spaces in Developing Nodes along Main Arteries: Söğütözü Node on Dumlupınar Road in Ankara
Aral, Hacer Ela; Uysal Bilge, Fulay; Doğu Demirbaş, Güler Ufuk (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2022-6)
The effects of the main transportation arteries on the urban sprawl and the formation of new public spaces is an important topic of discussion today. Considering the urban roads, major arteries trigger fast development and...
“The Ankara Tumuli: Lasting urban remnants of a historical landscape”
Aral, Hacer Ela; Güneri Söğüt, Gizem Deniz (2021-08-30)
Evidence shows that Ankara was first founded as a Phrygian city beneath today’s traditional city center. Phrygians migrated from Thrace to Anatolia around 1200 BCE , settled in the northern and western Black Sea regions an...
Ankara Commuter Line as theProduct and Witness of Modern Planning Experience in Turkey’, Yokohama 2018 –.Proceedings
Çavdar Sert, Selin; Baş Bütüner, Funda; Aral, Hacer Ela (2019-12-25)
Ankara Commuter Line as the Product and Witness of Modern Planning Experience in Turkey
Çavdar Sert, Selin; Baş Bütüner, Funda; Aral, Hacer Ela (null; 2018-07-01)
‘Transformative Urban Railway: Ankara Commuter Line and Lost Landscape’
Aral, Hacer Ela; Baş Bütüner, Funda (2018-06-29)
Being major transportation infrastructure of the 19th and early 20th centuries, the impacts of railways on cities have highly directed urban studies; deforming material edge of cities, encouraging urban extension, formi...
Mimarlıkta Yaratıcı Haritalama: “Yaşanmış Mekân”ı Görünür Kılmak Üzerine
Aral, Hacer Ela (2018-02-01)
İki boyutlu haritaların üç boyuttaki yaşamı ve deneyimleri aktarabilmesi için bürünmesi gereken anlatım zenginliği, “yaratıcı haritalama” kavramı üzerinden ele alınıyor. Yazar, “yaşanmış mekân”ı görselleştiren bu tekniğin ...
Publications of METU Faculty of Architecture
Aral, Hacer Ela (ODTÜ Mimarlık Fakultesi, 2018-01-01)
Transformative Urban Railway: Ankara Commuter Line and Lost Landscape
Baş Bütüner, Funda; Aral, Hacer Ela (2017-09-27)
Being major transportation infrastructure of the 19th and early 20th centuries, the impacts of railways on cities have highly directed urban studies,. deforming material edge of cities, encouraging urban extension, forming...
‘Ankara Kentinde Frig Dönemi İzleri: Frig Tümülüsleri Üzerine Bir Araştırma’ (Traces of Phrygian Period in Ankara – A Research on Phrygian Tumuli)
Aral, Hacer Ela (2017-07-01)
Ankara çevresinde Paleolitik çağa kadar uzanan insan yerleşimlerine dair pek çok iz bulunmuş olsa da, kentin kuruluşu MÖ 8. yüzyılda Frig dönemine tarihlenmektedir. Frigler’in Ankara’da yerleşmesini takip eden iki yüzyılda...
Railway as Urban Space: The Sincan – Kayaş Commuter Line
Baş Bütüner, Funda; Aral, Hacer Ela (2017-06-01)
Urban transportation networks have typically been discussed within the fields of engineering and transportation planning, without being conceptualized in the context of the urban landscape which both defines and limits the...
Citation Formats