Hacer Ela Aral

E-mail
earal@metu.edu.tr
Department
Department of Architecture
Web of Science Researcher ID
Urbanity in the Open Spaces in Developing Nodes along Main Arteries: Söğütözü Node on Dumlupınar Road in Ankara
Aral, Hacer Ela; Uysal Bilge, Fulay; Doğu Demirbaş, Güler Ufuk (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2022-6)
The effects of the main transportation arteries on the urban sprawl and the formation of new public spaces is an important topic of discussion today. Considering the urban roads, major arteries trigger fast development and...
Mapping the Temporality of Urban Events
Aral, Hacer Ela; Demiröz, Melek (2022-02-02)
Analysing the social structures of the city through events has been an interest for architects and urban designers. The developments in digital technology made reaching great amount of data about urban environment fast ...
ANKARA DUMLUPINAR BULVARI ÖRNEĞİNDE HIZ YOLU ÜZERİNDE YAN-MEKÂNLARIN KAMUSAL KULLANIMI
Aral, Hacer Ela (2022-02-01)
Yollar, yakın çevre ile uzak alanlardan farklı hızlarda dolaşımın bir aradalığını sağlayarak kentsellik ve merkez özelliklerini ortaya çıkaran ana unsurlardır (Jacobs, 1969; Nijenhuis, 1994 ve Read, 2006). Kent içi otoy...
“The Ankara Tumuli: Lasting urban remnants of a historical landscape”
Aral, Hacer Ela; Güneri Söğüt, Gizem Deniz (2021-08-30)
Evidence shows that Ankara was first founded as a Phrygian city beneath today’s traditional city center. Phrygians migrated from Thrace to Anatolia around 1200 BCE , settled in the northern and western Black Sea regions an...
Ankara Commuter Line as theProduct and Witness of Modern Planning Experience in Turkey’, Yokohama 2018 –.Proceedings
Çavdar Sert, Selin; Baş Bütüner, Funda; Aral, Hacer Ela (2019-12-25)
Ankara Commuter Line as the Product and Witness of Modern Planning Experience in Turkey
Çavdar Sert, Selin; Baş Bütüner, Funda; Aral, Hacer Ela (null; 2018-07-01)
Transformative Urban Railway: Ankara Commuter Line and Lost Landscape
Çavdar, Selin; Aral, Hacer Ela; Baş Bütüner, Funda (2018-06-29)
Being major transportation infrastructure of the 19th and early 20th centuries, the impacts of railways on cities have highly directed urban studies; deforming material edge of cities, encouraging urban extension, formi...
Mimarlıkta Yaratıcı Haritalama: “Yaşanmış Mekân”ı Görünür Kılmak Üzerine
Aral, Hacer Ela (2018-02-01)
İki boyutlu haritaların üç boyuttaki yaşamı ve deneyimleri aktarabilmesi için bürünmesi gereken anlatım zenginliği, “yaratıcı haritalama” kavramı üzerinden ele alınıyor. Yazar, “yaşanmış mekân”ı görselleştiren bu tekniğin ...
Publications of METU Faculty of Architecture
Aral, Hacer Ela (ODTÜ Mimarlık Fakultesi, 2018-01-01)
Transformative Urban Railway: Ankara Commuter Line and Lost Landscape
Baş Bütüner, Funda; Aral, Hacer Ela (2017-09-27)
Being major transportation infrastructure of the 19th and early 20th centuries, the impacts of railways on cities have highly directed urban studies,. deforming material edge of cities, encouraging urban extension, forming...
Citation Formats