Mustafa Yılmaz Üstüner

E-mail
ustuner@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Public Administration in Turkey
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Yavuz, Nilay (null, Springer International Publishing, 2018-07-01)
This work serves as a comprehensive collection of global scholarship regarding the vast fields of public administration and public policy. Written and edited by leading international scholars and practitioners, this exhaus...
Turkey's Public Administration Today: An Overview and Appraisal
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Yavuz, Nilay (2018-01-01)
This study overviews and appraises Turkey's contemporary public administration system. Its prominent characterizing features are discussed, with an emphasis on both the achievements and problem areas. Turkey has a long his...
“Dijitalleşme ve Otomasyon Karşısında Kamu Yönetimi veKamu Bürokrasileri
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Kalav İdrisoğlu, Feyza (2017-11-02)
Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi
YILDIZ, METE; URHAN, VAHİDE FEYZA; ŞENER, HASAN ENGİN; KAVRUK, HİKMET; ASLAN, ONUR ENDER; ÖZKAL SAYAN, İPEK; Üstüner, Mustafa Yılmaz (TODAİE YAYINI, 2016-01-01)
Türkiye de Kamu Hizmeti Çalışan Beklentileri ve Artan profesyonelleşme Riskleri
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Kalav İdrisoğlu, Feyza (2015-10-17)
Kamu çalışma etiği ve neo-taylorist uygulamalar: Türk kamu sağlık hizmetinde performansa dayalı ücretlendirme örneği
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Kalav İdrisoğlu, Feyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
İşyerlerinde performansa dayalı ücretlendirme (PDÜ) uygulaması 20. yüzyılın başlarında Frederick W. Taylor’un öncülük ettiği ‘bilimsel yönetim’ akımı içinden doğmuştur. Özel kesim işyerlerinde seri üretim koşullarında ür...
Kamu çalışma etiği ve neo-taylorist uygulamalar: Türk kamu sağlık hizmetinde performansa dayalı ücretlendirme örneği
Kalav İdrisoğlu, Feyza; Üstüner, Mustafa Yılmaz (2014-04-01)
Globalleşme, Katılımcı Demokrasi ve Örgüt Sorunu
Keyman, Emin Fuat; Üstüner, Mustafa Yılmaz (Nobel Yayınları, Ankara, 2012-01-01)
Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu
Üstüner, Mustafa Yılmaz (Nobel, 2012-01-01)
404
Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik sorunsalı
Üstüner, Mustafa Yılmaz (Nobel yayıncılık, 2012-01-01)
Citation Formats