Mustafa Yılmaz Üstüner

E-mail
ustuner@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
Turkey's Public Administration Today: An Overview and Appraisal
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Yavuz, Nilay (2018-01-01)
This study overviews and appraises Turkey's contemporary public administration system. Its prominent characterizing features are discussed, with an emphasis on both the achievements and problem areas. Turkey has a long his...
Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi
YILDIZ, METE; URHAN, VAHİDE FEYZA; ŞENER, HASAN ENGİN; KAVRUK, HİKMET; ASLAN, ONUR ENDER; ÖZKAL SAYAN, İPEK; Üstüner, Mustafa Yılmaz (TODAİE YAYINI, 2016-01-01)
Kamu çalışma etiği ve neo-taylorist uygulamalar: Türk kamu sağlık hizmetinde performansa dayalı ücretlendirme örneği
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Kalav İdrisoğlu, Feyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
İşyerlerinde performansa dayalı ücretlendirme (PDÜ) uygulaması 20. yüzyılın başlarında Frederick W. Taylor’un öncülük ettiği ‘bilimsel yönetim’ akımı içinden doğmuştur. Özel kesim işyerlerinde seri üretim koşullarında ür...
Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik Sorunsalı
Üstüner, Mustafa Yılmaz (null; 1995-11-08)
Globalleşme Katılımcı Demokrasi ve Örgüt Sorunu
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Keyman, Emin Fuat (1995-11-01)
Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik Sorunsalı
Üstüner, Mustafa Yılmaz (1995-10-01)
Citation Formats