Hide/Show Apps

Mustafa Yılmaz Üstüner

E-mail
ustuner@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
Turkey's Public Administration Today: An Overview and Appraisal
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Yavuz, Nilay (2018-01-01)
This study overviews and appraises Turkey's contemporary public administration system. Its prominent characterizing features are discussed, with an emphasis on both the achievements and problem areas. Turkey has a long his...
Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi
YILDIZ, METE; URHAN, VAHİDE FEYZA; ŞENER, HASAN ENGİN; KAVRUK, HİKMET; ASLAN, ONUR ENDER; ÖZKAL SAYAN, İPEK; Üstüner, Mustafa Yılmaz (TODAİE YAYINI, 2016-01-01)
Kamu çalışma etiği ve neo-taylorist uygulamalar: Türk kamu sağlık hizmetinde performansa dayalı ücretlendirme örneği
Üstüner, Mustafa Yılmaz; Kalav İdrisoğlu, Feyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
İşyerlerinde performansa dayalı ücretlendirme (PDÜ) uygulaması 20. yüzyılın başlarında Frederick W. Taylor’un öncülük ettiği ‘bilimsel yönetim’ akımı içinden doğmuştur. Özel kesim işyerlerinde seri üretim koşullarında ür...