Fam ve pfam kiral ligandları ile organik bileşiklerin katalitik enantioseçici sentezi

Download
2012
Doğan, Özdemir
Bulut, Adnan
İşçi, Muhammet
Tecimer, Ali Muhammet
Aksakal, Duygu
Çağlı, Eda
Doğada bulunan bir çok bileşik (amino asitler, şekerler, steroidler, alkoloidler gibi) kiraldir. Bu bileşiklerin bir kısmı doğrudan ilaç bir kısmıda ilaç hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Bu bileşiklerin asimetrik sentezi için hem çevreci hemde ekonomik olması nedeniyle tercih edilen iki yöntem metal katalizörleri (kiral ligand + metal) ve organokatalizörlerdir. Grubumuz yeni metal katalizörleri ve organokatalizörler geliştirerek organik bileşiklerin asimetrik sentezini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projede daha önce geliştirilen FAM, PFAM ve yeni geliştirilen POAP kiral bileşikleri ligand veya organokatalizör olarak: Nitroolefinlere nitroetan katılması, aldehitlere trialkil fosfit katılması, aldehitlere allil(trikloro)silan katılması, asimetrik aldol ve sulfonoiliminlere dietilçinko katılması tepkimelerinde denenmiştir. Birinci tepkime dışındaki dört tepkimede beklenen ürünler genelde oldukça iyi verim ve kabul edilebilir enantiseçicilikle elde edilmiştir.
Citation Formats
Ö. Doğan, A. Bulut, M. İşçi, A. M. Tecimer, D. Aksakal, and E. Çağlı, “Fam ve pfam kiral ligandları ile organik bileşiklerin katalitik enantioseçici sentezi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNME9UWTI.