Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar
Türkyılmaz, Serhan(2018-12-31)
Bu projenin amacı çinko(II)-bisdipikolilamin kompleksi (Zn2BDPA) temelli bakteriyel hedefleme grupları ile singlet oksijen oluşturan porfirin türevlerini birleştirip hedeflenebilir antibakteriyel fotodinamik terapi ajanlar...
Biyo-yüzeylerden metabolomiks ve çoklu kalıntı analizleri için termal ve solvent desorpsiyonuna uygun esnek mikroekstraksiyon ince filmlerinin geliştirilmesi
Boyacı, Ezel(2018-12-31)
Katı faz mikroekstraksiyon (solid phase microextraction, SPME) son zamanlarda örnekleme ve örnek hazırlama alanında sunduğu çözümlerle öne çıkmaktadır. SPME çok çeşitli şekillerde olabilir ve kolaylıkla numune hacmine, num...
PbSe Koloidal Kuantum Noktacık Tabanlı Yüksek Çözünürlüklü, Kısa Dalga Boylu Kızılötesi Görüntüleme Sensörleri için Detektör Dizini Geliştirilmesi
Asil Alptekin, Demet; Akın, Tayfun; Ertürk, Ozan(2018-12-31)
Yüksek hassasiyete sahip olmalarından dolayı kızılötesi algılama alanında halen tercih edilmekte olan InGaAs teknolojisi, hibiridizasyon işlemi safhasında karşılaşılan problemlerin yanında, yüksek üretim ve hammadde maliye...
Çoklu Exsiton Üretebilen ve Tekli Fisyona Duyarlı Hibrit Güneş Pili Geliştirilmesi
Asil Alptekin, Demet(2017-12-31)
Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında son yıllarda hızla artmakta olan çalışmalar umut vaat edici sonuçlar vermekte ve bu durum Avrupa ve Amerika gibi ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler için de büyük önem ta...
Üç Yeni İlaç Adayı Bileşiğin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Telemorik DNA’sı İle Etkileşimlerinin İncelenmesi
Persil Çetinkol, Özgül(2017-12-31)
Bu proje kapsamında benzimidazol türevi 3 yeni bileşik sentezlenecek, karakterize edilecek ve bu bileşiklerin insan telomerik DNA dizini, tel24 ile etkileşimleri incelenecektir. Bu proje kapsamında sentezlenecek olan ilaç ...
Supramoleküler kimya kullanarak kafes tipi organik yapıların tasarımı ve sentezi
Günbaş, Emrullah Görkem; Iğci, Cansu(2015-12-31)
Supramoleküler kimya kovalent bağlar dışında ikincil etkileşimlerden de yararlanarak kompleks yapıların sentezini olanaklı hale getirir. Bu proje kapsamında özgün küçük moleküllerin sentezi, hidrojen bağı etkileşimleri kul...
ALTIN ÇEKİRDEK, GÜMÜŞ KABUK BİMETALİK NANOPARÇACIKLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Nalbant Esentürk, Emren(2013-10-04)
Projenin genel amacı şekilleri küresel yapıdan farklı (örn. yıldız şekilli) metal nanoparçacıklar sentezlemek ve bunların yüzeylerini gümüş ile kaplamaktır. Ayrıca, elde edilecek olan bimetalik nanoparçacıkların geçirmeli...
Katman Katman Kaplama Tekniği Kullanılarak Metal Nanoparçacıkları ile Analit Arasındaki Uzaklığın Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Saçılması Sinyallerine Etkisi
Ertaş, Gülay(2015-12-31)
Yüzeyde güçlendirilmiş Raman veya yüzeyde güçlendirilmiş floresan gibi yüzeyin optik özelliklerinden etkilenen teknikler ile ilgili çalışmalar, hem temel yönleri ile hem de nanoteknoloji, biyoanaliz ve klinik uygulamlarda ...
Tablet ilaçlarda aktif malzeme ve homjenlik analizi için terahertz spectroskopi methodu geliştirilmesi
Esentürk, Okan(2013-11-10)
Bu çalışma terahertz (THz) spektroskopi tekniğinin tablet ilaç analizinde uygulanabilmesi için gerekli methodun geliştirilmesi üzerinedir. Çalışmada tablet ilaçlar zedelenmeden üretim veya denetim aşamasında aktif madde mi...
Alkollerin Görünür Işık İle Katalitik Olarak Yükseltgenmesi.
Akdağ, Akın(2014-12-31)
Görünür ışık ile alkollerin seçeci olarak oksitlenmesi reaksiyonları yapılacaktır. Titanyum oksit üzerine kaplanmış boyaların (görünür ışığı soğuran) sentezi bu projede önemli bir yer teşkil etmektedir.Yöntem olarak, çesit...