Hide/Show Apps

Nanodesenli hücre iskeleleri üretimi ve doku mühendisliği yöntemiyle yapay damar yapımında kullanımı