Department of Biology, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (271)

Has File(s)
No (157)
Yes (114)

Author
Hasırcı, Vasıf Nejat (20)
Banerjee, Sreeparna (19)
Adalı, Orhan (18)
Severcan, Feride (18)
Öktem, Hüseyin Avni (16)

Subject
Yaşam Bilimleri (37)
Biyoloji (26)
Sağlık Bilimleri (13)
||| (12)
Biyomateryal (8)

Date Issued
1980 - 1989 (15)
1990 - 1999 (23)
2000 - 2009 (49)
2010 - 2019 (178)
2020 - 2023 (3)

Item Type
Project (167)

Recent Submissions

Archaeogenomic analysis of genetic and cultural interactions in Neolithic Anatolian societies (NEOGENE)
Somel, Mehmet; Atakuman, Çiğdem; Sürer, Elif(2023)
The Neolithic Transition in the Near East (c.10,000-6,000 BC) was a period of singular sociocultural change, when societies adopted sedentary life and agriculture for the first time in human history. This project will join...
Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean (AQUACOSM)
Beklioğlu, Meryem(2021-8-31)
Experimentation in mesocosms is arguably the single most powerful approach to obtain a mechanistic quantitative understanding of ecosystem-level impacts of stressors in complex systems, especially when embedded in long-ter...
Hitit Kenti Şapinuva Hayvancılığının Disiplinlerarası Yöntemlerle Incelenmesi
Köksal, Serhat; Pişkin, Evangelia; Kandemir, İrfan; Süel, Aygül(2020-06-01)
Bu projede, Ortaköy Şapinuva Kazı çalışmalarının bulguları, disiplinler arası yöntemlerle incelenerek, Hitit döneminde koyun, keçi ve sığır hayvancılığının yönetim sistemi araştırılmıştır. Bu çerçevede hayvanların nerede...
Östrojenle Değişen mRNA 3’UTR Uzunluklarının Düzenlenme Mekanizması
Çiçek, Mustafa Cüneyt(2019-12-01)
Östrojenle Değişen mRNA 3?UTR Uzunluklarının Düzenlenme Mekanizması Poliadenilasyon, yeni sentezlenmekte olan bir mesajcı RNA?nın (mRNA) 3?UTR bölgesinin kesilerek, poli (A) kuyruğunun eklenmesi olarak tanımlanan, oldukç...
Nanoboyutlu Yüzey Pürüzlülüğünün Nöral Hücre Davranışlarına Etkisi
Mimiroğlu, Didem(2019-08-15)
Kendini yenileyebilme özelligine sahip olan sinir hücrelerinde meydana gelen hasarların iyilesmesini hızlandırmak amacıyla son yıllarda sinir yönlendirici kanalların (nerve guidance channels) kullanımı artarken, bu kanal...
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinle...
Gümüşe Dirençli Escherichia coli MutantlarındaTransport Protein gen ifadelerinin RT-qPCR ile saptanması
Gözen, Ayşe Gül; Önde, Sertaç(2018-12-31)
Bu çalışmada daha önce herhangi bir metale maruz kalmamış Escherichia coli ATCC 8739 kullanacağız. Bakteriler gümüşün üzerlerindeki asgari engelleyici derişimi (MIC – Minimal Inhibitory Concentration) belirlendikten sonra,...
SİN3A KOREPRESÖR KOMPLEKSİNİN FARE EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİNDE DNA HASAR VE ONARIM MEKANİZMALARINA ETKİSİ
Terzi Çizmecioğlu, Nihal; Keskin, Ezgi Gül(2018-12-31)
Sin3a korepresor kompleksi içindeki histon deasetilaz proteinlerinin sayesinde gen ekspresyonunu bastırma görevi olan bir kromatin kompleksidir. Yaptığımız çalışmalarda, fare embriyonik kök hücrelerin pluripotent yapısını ...
Östrojen sinyali tarafından tetiklenen epigenetik değişikliklerde rol oynayan protein ağlarının belirlenmesi ve modellenmesi
Muyan, Mesut; Tunçbağ, Nurcan(2018-12-31)
Meme kanseri, normal epitel hücrelerin malignant transformasyonuna neden olan genetik ve epigenetik olaylar sonucunda oluşur. Genetik mutasyonlar, genetik materyaldeki değişime bağlı olarak fonksiyon kaybı veya fonksiyon k...
Sinaptozomların Fare Kök Hücrelerinden Başkalaştırılmış Motor Nöronlardan Geniş Ölçekte İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu
Kiriş, Erkan(2018-12-31)
Sinaptik fonksiyonların bozulması Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıklar, ve benzer şekilde epilepsi dahil olmak üzere çeşitli nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklar ile ilişki...
G-alpha (i) proteinlerinin homodimerizasyonunun canlı hücrelerde tespiti
Son, Çağdaş Devrim; Kocabıyık, Semra; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih; Önde, Sertaç; Yanık, Tülin(2018-12-31)
Hipotezimiz Gα alt biriminin reseptörlerden bağımsız bir şekilde dimer oluşturduğudur. Bu hipotezimizi test etmek için projedeki amacımız; Gα protein alt biriminden olan Gαi1 protein dimerleşmesini canlı hücreler kullanara...
Hekzokinaz II proteininin prostat kanseri hücre hatlarındaki expresyonunun antidiyabet ve antikanser ilaç kombinasyonlarına bağlı değişimi
Adalı, Orhan; Akkulak, Merve; Evin, Emre; Güray, Nülüfer Tülün(2018-12-31)
Prostat kanseri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Günümüzde prostat kanseri tedavisindeki yaklaşımların yeterliliği değişken olmakla beraber bu yaklaşımlar metastaz gelişimi...
Populus nigra klonlarının selüloz biyosentezinde önemli olan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi bakımından farklılaşması
Kaya, Zeki(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı, Behiçbey gen bankasına (karakavak gen bankası) aktarılmış Populus nigra L. (karakavak) genotiplerini, biyokütle ve biyoenerji açısından oldukça önemli bir polimer olan selülozun biyosentezinde önem...
Meme dokusunun gelişim aşamalarının APA açısından analizi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Kiriş, Erkan; Muyan, Mesut; Gürsel, Mayda; Banerjee, Sreeparna; Terzi Çizmecioğlu, Nihal(2018-12-31)
Farklı kanserlerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok önemli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak, geleneksel gen anlatım çalışmal...
Yaygın kanser tiplerinde transkriptom 3'UTR isoform çeşitliliğinin incelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Can, Tolga(2018-12-31)
Farklı kanserlerin ardında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok öenmli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak geleneksel gen anlatım çalışmala...
Investigation of Changes in mRNA Levels of Sporulation Related Genes in OGU1 Strain in Comparison to Standard Strain PY79 of Bacillus subtilis
Özcengiz, Gülay(2018-12-31)
Bacillus subtilis çok sayıda ve çeşitte ikincil metabolit üretmesiyle bilinmektedir. Bunlardan biri olan basilisin, L-alanin ve L-antikapsinden ribozomal olmayan bir şeklide üretilir. Basilisin antifungal ve çeşitli bakter...
ODTÜ Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
Beklioğlu, Meryem; Bilgin, Cemal Can; Doğan, Musa; Karaçetin, Evrim; Akalın, Melda; Özgencil, Ibrahim Kaan; Eren, Metin; Kirdök, Idil; Özoğul, Yaren; Uçar, Birkan; Kuşcuoğlu, Ecem; Çiğdem, Cansu; Tatli, Murat; Akgün, Yağmur; Barut, Mehmet Onur; Tank, Umut; Baştürk, Seda; Tohumcu, Begüm Ece; Yaprak, Gencer; Çelik, Berivan; Karateke, Nuray; Yükrük, Can(2018-12-31)
ODTÜ Arazisi için daha uygun yönetim planları önermek adına Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
Marjinal Karaçam (Pinus nigra Subsp. Pallasiana) Populasyonlarında Genetik Çeşitlilik ve Akrabalık Düzeyi: Bu Tür Populasyonlarla Yapılacak Ağaçlandırmaların Genetik Uyum Potansiyeli
Kaya, Zeki; Çengel, Burcu; Aygün, Sıla(2018-04-15)
Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) geniş yayılışı ile ekonomik ve ekolojik açıdan ülkemizin en önemli ibreli orman ağacı türlerinden birisidir. İç Anadolu steplerinde kalıntı orman olar...
Güneydoğu Anadolu’da evcilleştirildiği bilinen koyunun, evcilleştirme merkezinden Batı Anadolu’ya doğru gidiş yolunda geçirdiği evcilleştirme sürecinin antik mtDNA kullanılarak araştırılması
Özer, Füsun; Togan, İnci Zehra; Bıçakçı, Erhan; Özbal Gerrıtsen, Rana Deniz; Somel, Mehmet; Birand Özsoy, Ayşegül Ceren; Pişkin, Evangelia; Yümni Gündem, Can(2018-03-15)
İnsanlık tarihinde en önemli teknolojik gelişmelerden biri bitki ve hayvan evcilleştirilmesidir. İlk defa evcilleştirilen hayvanlardan biri de koyundur. Arkeolojik kanıtlar bu evcilleştirmenin yaklaşık 11.000 yıl önce (yö)...
Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress (MARS)
Beklioğlu, Meryem(2018-1-31)
MARS will support managers and policy makers in the practical implementation of the WFD, of related legislation and of the Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources by conducting new research and synthesising existin...
Citation Formats