Department of Biology, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (228)

Has File(s)
No (114)
Yes (114)

Author
Banerjee, Sreeparna (19)
Hasırcı, Vasıf Nejat (19)
Adalı, Orhan (17)
Severcan, Feride (14)
Son, Çağdaş Devrim (14)

Subject
Yaşam Bilimleri (37)
Biyoloji (26)
Sağlık Bilimleri (13)
Biyomateryal (8)
Kanser Moleküler Biyolojisi (8)

Date Issued
1980 - 1989 (6)
1990 - 1999 (17)
2000 - 2009 (37)
2010 - 2019 (165)
2020 - 2023 (2)

Recent Submissions

Archaeogenomic analysis of genetic and cultural interactions in Neolithic Anatolian societies (NEOGENE)
Somel, Mehmet; Atakuman, Çiğdem; Sürer, Elif; Erdal, Yılmaz Selim; Özer, Füsun(2023)
The Neolithic Transition in the Near East (c.10,000-6,000 BC) was a period of singular sociocultural change, when societies adopted sedentary life and agriculture for the first time in human history. This project will join...
Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean (AQUACOSM)
Beklioğlu, Meryem(2021-8-31)
Experimentation in mesocosms is arguably the single most powerful approach to obtain a mechanistic quantitative understanding of ecosystem-level impacts of stressors in complex systems, especially when embedded in long-ter...
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Banerjee, Sreeparna; Gurbanov, Tunçer Sinem(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinle...
Yaygın kanser tiplerinde transkriptom 3'UTR isoform çeşitliliğinin incelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Can, Tolga; Özkan, Safiye; Gülez, Burcu(2018-12-31)
Farklı kanserlerin ardında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok öenmli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak geleneksel gen anlatım çalışmala...
Östrojen sinyali tarafından tetiklenen epigenetik değişikliklerde rol oynayan protein ağlarının belirlenmesi ve modellenmesi
Muyan, Mesut; Tunçbağ, Nurcan; Razizadeh, Negin(2018-12-31)
Meme kanseri, normal epitel hücrelerin malignant transformasyonuna neden olan genetik ve epigenetik olaylar sonucunda oluşur. Genetik mutasyonlar, genetik materyaldeki değişime bağlı olarak fonksiyon kaybı veya fonksiyon k...
SİN3A KOREPRESÖR KOMPLEKSİNİN FARE EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİNDE DNA HASAR VE ONARIM MEKANİZMALARINA ETKİSİ
Terzi Çizmecioğlu, Nihal; Güven, Gözde; Keskin, Ezgi Gül(2018-12-31)
Sin3a korepresor kompleksi içindeki histon deasetilaz proteinlerinin sayesinde gen ekspresyonunu bastırma görevi olan bir kromatin kompleksidir. Yaptığımız çalışmalarda, fare embriyonik kök hücrelerin pluripotent yapısını ...
Sinaptozomların Fare Kök Hücrelerinden Başkalaştırılmış Motor Nöronlardan Geniş Ölçekte İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu
Kiriş, Erkan(2018-12-31)
Sinaptik fonksiyonların bozulması Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıklar, ve benzer şekilde epilepsi dahil olmak üzere çeşitli nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklar ile ilişki...
ODTÜ Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
Beklioğlu, Meryem; Bilgin, Cemal Can; Doğan, Musa; Kepenk, Fikriye; Ceylan, Merve; Uslu, Alaz; Karaçetin, Evrim; Akalın, Melda; Özgencil, Ibrahim Kaan; Eren, Metin; Kirdök, Idil; Özoğul, Yaren; Uçar, Birkan; Kuşcuoğlu, Ecem; Çiğdem, Cansu; Tatli, Murat; Akgün, Yağmur; Barut, Mehmet Onur; Tank, Umut; Baştürk, Seda; Tohumcu, Begüm Ece; Yaprak, Gencer; Çelik, Berivan; Karateke, Nuray; Yükrük, Can(2018-12-31)
ODTÜ Arazisi için daha uygun yönetim planları önermek adına Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
Populus nigra klonlarının selüloz biyosentezinde önemli olan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi bakımından farklılaşması
Kaya, Zeki; Taşkiran, Bircan(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı, Behiçbey gen bankasına (karakavak gen bankası) aktarılmış Populus nigra L. (karakavak) genotiplerini, biyokütle ve biyoenerji açısından oldukça önemli bir polimer olan selülozun biyosentezinde önem...
Meme dokusunun gelişim aşamalarının APA açısından analizi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Kiriş, Erkan; Muyan, Mesut; Gürsel, Mayda; Banerjee, Sreeparna; Terzi Çizmecioğlu, Nihal(2018-12-31)
Farklı kanserlerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok önemli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak, geleneksel gen anlatım çalışmal...
Hekzokinaz II proteininin prostat kanseri hücre hatlarındaki expresyonunun antidiyabet ve antikanser ilaç kombinasyonlarına bağlı değişimi
Adalı, Orhan; Akkulak, Merve; Evin, Emre; Güray, Nülüfer Tülün; Durukan, Özlem(2018-12-31)
Prostat kanseri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Günümüzde prostat kanseri tedavisindeki yaklaşımların yeterliliği değişken olmakla beraber bu yaklaşımlar metastaz gelişimi...
G-alpha (i) proteinlerinin homodimerizasyonunun canlı hücrelerde tespiti
Son, Çağdaş Devrim; Kocabıyık, Semra; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih; Önde, Sertaç; Yanık, Tülin; Atay, Özge; Zabci, Sema(2018-12-31)
Hipotezimiz Gα alt biriminin reseptörlerden bağımsız bir şekilde dimer oluşturduğudur. Bu hipotezimizi test etmek için projedeki amacımız; Gα protein alt biriminden olan Gαi1 protein dimerleşmesini canlı hücreler kullanara...
Investigation of Changes in mRNA Levels of Sporulation Related Genes in OGU1 Strain in Comparison to Standard Strain PY79 of Bacillus subtilis
Özcengiz, Gülay(2018-12-31)
Bacillus subtilis çok sayıda ve çeşitte ikincil metabolit üretmesiyle bilinmektedir. Bunlardan biri olan basilisin, L-alanin ve L-antikapsinden ribozomal olmayan bir şeklide üretilir. Basilisin antifungal ve çeşitli bakter...
Gümüşe Dirençli Escherichia coli MutantlarındaTransport Protein gen ifadelerinin RT-qPCR ile saptanması
Gözen, Ayşe Gül; Önde, Sertaç; Uyanik, Gökçe; Uyanik, Tuğçe(2018-12-31)
Bu çalışmada daha önce herhangi bir metale maruz kalmamış Escherichia coli ATCC 8739 kullanacağız. Bakteriler gümüşün üzerlerindeki asgari engelleyici derişimi (MIC – Minimal Inhibitory Concentration) belirlendikten sonra,...
Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress (MARS)
Beklioğlu, Meryem(2018-1-31)
MARS will support managers and policy makers in the practical implementation of the WFD, of related legislation and of the Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources by conducting new research and synthesising existin...
Mikroalgal Tabanlı Rekombinant Protein Ekspresyon Platformunun Geliştirilmesi
Öktem, Hüseyin Avni; Yücel, Ayşe Meral(2018)
Proje kapsamında mikroalgal sistemler için etkin bir rekombinant protein ekspresyonplatformunun gelistirilmesi arastırılmıstır. Yürütülen çalısmalar asagıda özetlenmektedir.Mikroalglrein kontrollü kosullarda heterofilik ür...
Bacillus subtilis Standart Suş (PY79) ile Basilisinin Bloke Edildiği Suşun (OGU1) Karşılaştırmalı Dinamik Sekretom Analizi
Özcengiz, Gülay; İşlerel, Tekin Elif(2018)
Bacillus türleri, antimetabolik ve farmakolojik aktiviteye sahip çok çeşitli ikincil metabolitlerüretmektedir. B. subtilis?e ait biyoaktif peptidlerin etkilerinin sadece antimikrobiyal aktivite ilesınırlı olmadığı bilinmek...
Gerçek Zamanlı Otomatik Göl İzleme Sistemi ile Göl Metabolizması ve Fitoplankton Biyokütlesinin Uç Olaylar ve Çevresel Değişkenlere Göre Değişiminin Araştırılması
Beklioğlu, Meryem; Karakaya, Nusret; Evrendilek, Fatih(2018)
Ocak 2015 - Ocak 2018 dönemini kapsayan üç yıllık 4 is paketinden (IP) olusan TUBITAKprojesinin 1. IP si olan Eymir Gölü?nde yüksek frekanslı otomatik izleme istasyonun (YFOII)kurulması 2015 Haziran ayı itibari ile gerçekl...
Tekil hücre genom analizi yoluyla sağlıklı ve hasta bireylerin beyinlerinin incelenmesi
Somel, Mehmet(2018)
Alzheimer Hastalığı (AH) genetik, çevresel ve rastgele etmenlere bağlı olarak gelişenkarmaşık ve ölümcül bir hastalıktır. AH'nin sebepleri ve gelişim süreci halen çok sınırlı ölçüdeanlaşılmıştır.Geçtiğimiz onyıllarda gelen...
İnsan ve şempanze beyninde 3'UTR kısalmalarının incelenmesi
Somel, Mehmet; Can, Tolga; Baloğlu, Onur(2017-12-31)
İnsan ve şempanze arasındaki davranışsal farkların genetik temelini anlamak için iki türün beyinlerindeki gen ifadesi farklarını araştırmanın gerekli olduğunu 40 yıl önce tespit edilmiştir. Son 15 yıl içinde bu iki türün b...
Citation Formats