Sığ göl sulakalanlarının suiçi ve suüstü bitkilerinin ve su berraklığının uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi ve izlenmesi