Graduate School of Natural and Applied Sciences, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (1544)

Has File(s)
No (1530)
Yes (14)

Author
Toppare, Levent Kamil (53)
Çırpan, Ali (50)
Çalık, Pınar (44)
Öztop, Halil Mecit (42)
Tanyeli, Cihangir (39)

Subject
Yaşam Bilimleri (9)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (8)
Spektroskopi (7)
Maddenin Parçacıklarla Etkileşmesi (6)
Optik Özellikler (6)

Date Issued
1966 - 1979 (2)
1980 - 1999 (2)
2000 - 2018 (1540)

Item Type
Project (1530)

Recent Submissions

UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT ELDE EDİLMESİ: SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
Akata Kurç, Burcu; Kazanç Özerinç, Feyza(2018-12-31)
Bu projenin temel amaçlarından biri, ülkemizde bol miktarda bulunan ve yerel enerji üretiminin en önemli kaynaklarından biri olan Türk linyitinden, kontrollü yanma deneyleri sonucunda elde edilecek olan uçucu külleri kulla...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Türkay, Deniz; Soltanpoor, Wiria; Koç, Mehmet; Özcan, Can; Ghasemikashtiban, Milad(2018-12-31)
Fotolüminesans yönteminde numuneler ışık ile uyarılır ve numuneden tekrar ışık toplanır. Numuneden gelen ışık numunenin optik karakteri (bant aralığı ve kusur çeşidi ve yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Standart fotolümines...
BENZOTİYADİAZOL VE BENZOTRİYAZOL İÇEREN KONJUGE POLİMERLERİN OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı benzoditiyofeni donör ünitesi olarak kullanıp farklı aksöptörler ile Stille kenetlenme yöntemi aracılığıyla konjüge polimerler sentezlenmesidir. Bu çalışma kapsamında iki adet benzotriazol içeren kinokz...
Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Mode...
Perovskite Güneş Hücreleri için F ve Cl ile passive edilmiş TiO2 ve PDBPyBT Elektron Geçirgen Tabakalarının Geliştirilmesi
Günbaş, Emrullah Görkem; Yerci, Selçuk(2018-12-31)
Silisyumun alüminyum, boron gibi 3A grubu ve fosfor, arsenik gibi 5A grubu elementleri ile katkılanmasıyla homoeklem güneş hücreleri üretilebilir. Silisyum ve germanyum haricindeki güneş hücreleri heteroeklem yapı olarak a...
Multipl Miyelomda Serum Açlığına Bağlı Otofajiden Sonra MikroRNA İfade Analizi
Özen, Can; Banerjee, Sreeparna(2018-12-31)
Bir kemik iliği kanseri olan Multipl Miyelom (MM) tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik kanserlerin %13 ünü oluşturur.Sıklıkla karşılaşılan nüksler ve kemoterapiye geliştirilen direnç gibi sebeplerden dolayı tedavisi olmay...
Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´nin Rolünün İncelenmesi
Yanık, Tülin; Aydın Son, Yeşim; Ulum, Bariş(2018-12-31)
Hematopoetik kök hücreler (HKH), kök hücre nişi olarak da adlandırılan özel bir mikroçevrede bulunur. Bu mikrocevrede mezenkimal kök hucreler (MKH), endotelyal hücreler (EH), retiküler hücreler bulunur. Perivasküler mikroo...
Boşluk üzerinde germanyum yapısının metal yardımlı aşındırma ve tavlama ile üretilmesi
Yerci, Selçuk; İmer, Muhsine Bilge(2018-12-31)
Önerilen disiplinler arası bilimsel araştırma projesinin amacı yeni bir ince-film germanyum üretim yöntemi vasıtasıyla farklı fotonik aygıtların iyileştirilmesini sağlamaktır. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştır...
TUNGTEN ATOM TUZAKLAMA VE ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ İLE İNDİYUM TAYİNİ
Ertaş, Gülay(2017-12-31)
TUNGTEN ATOM TUZAKLAMA VE ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ İLE İNDİYUM TAYİNİ
YÜKSEK KARBONLU CR-MN-AL ALAŞIMLARINDA NANOBEYNİT OLUŞUMU
Ögel, Bilgehan(2017-12-31)
YÜKSEK KARBONLU CR-MN-AL ALAŞIMLARINDA NANOBEYNİT OLUŞUMU
ÖRTÜLÜ ELEKTROD İLE ELEKTRİK ARK VE GAZALTI ARK KAYNAKLARI İLE BİRLEŞTİRİLEN API-5L-X70 ÇELİĞİNİN KIRILMA DAVRANIŞININ FARKLILIKLARI
Gür, Cemil Hakan(2017-12-31)
ÖRTÜLÜ ELEKTROD İLE ELEKTRİK ARK VE GAZALTI ARK KAYNAKLARI İLE BİRLEŞTİRİLEN API-5L-X70 ÇELİĞİNİN KIRILMA DAVRANIŞININ FARKLILIKLARI
MEME KANSERİNDE WLs'İN AŞIRI İFADESİNİN FENOTİPİKAL KARAKTERİZASYONU
Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
MEME KANSERİNDE WLs'İN AŞIRI İFADESİNİN FENOTİPİKAL KARAKTERİZASYONU
ÇİNKO HAVA BATARYALARININ KATALİZÖR MALZEMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Aydınol, Mehmet Kadri(2017-12-31)
ÇİNKO HAVA BATARYALARININ KATALİZÖR MALZEMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
NAR POSASINDAN ÖZÜTLENEN FENOLİK BİLEŞENLERİN ENKAPSÜLASYONU VE KEK İÇİNDEKİ STABİLİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Şümnü, Servet Gülüm(2017-12-31)
NAR POSASINDAN ÖZÜTLENEN FENOLİK BİLEŞENLERİN ENKAPSÜLASYONU VE KEK İÇİNDEKİ STABİLİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLAR OLAN EBASTİN VE DESLORATADİNİN BORTEZOMİB DUYARLI VE DİRENÇLİ U266 MULTİPL MİYELOM HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ APOPTATİK VE SİNERJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Özen, Can(2017-12-31)
ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLAR OLAN EBASTİN VE DESLORATADİNİN BORTEZOMİB DUYARLI VE DİRENÇLİ U266 MULTİPL MİYELOM HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ APOPTATİK VE SİNERJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
KONJUGE POLİMERLERİN HİDROJEN DEPOLAMA KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Çırpan, Ali(2017-12-31)
KONJUGE POLİMERLERİN HİDROJEN DEPOLAMA KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
PORTAKAL KABUĞU ATIKLARINDAN D-LAKTİK VE L-LAKTİK ASİT ÜRETİMİ VE ÖNSAFLAŞTIRMASI
Hamamcı, Haluk(2017-12-31)
PORTAKAL KABUĞU ATIKLARINDAN D-LAKTİK VE L-LAKTİK ASİT ÜRETİMİ VE ÖNSAFLAŞTIRMASI
TASARINDA SENTEZE VE YAPIDAN FONKSİYONA HELİKAL POLİMER SENTEZİ
Akdağ, Akın(2017-12-31)
TASARINDA SENTEZE VE YAPIDAN FONKSİYONA HELİKAL POLİMER SENTEZİ
BİYOUYUMLU VE BİYOÇÖZÜNÜR POLİ VE ASETİLLENMİŞ ŞEKER SİSTEMLERİNİN SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT İLE İŞLENMESİ
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2017-12-31)
BİYOUYUMLU VE BİYOÇÖZÜNÜR POLİ VE ASETİLLENMİŞ ŞEKER SİSTEMLERİNİN SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT İLE İŞLENMESİ
OPOLİKALAKTİK ASİT-POLİ KARIŞIMLARININ, KOMPOZİTLERİNİN VE FİBERLERİNİN MORFOLOJİK, ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
Hacaloğlu, Jale(2017-12-31)
OPOLİKALAKTİK ASİT-POLİ KARIŞIMLARININ, KOMPOZİTLERİNİN VE FİBERLERİNİN MORFOLOJİK, ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
Citation Formats