Graduate School of Natural and Applied Sciences, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (1544)

Has File(s)
No (1530)
Yes (14)

Author
Toppare, Levent Kamil (53)
Çırpan, Ali (50)
Çalık, Pınar (44)
Öztop, Halil Mecit (42)
Tanyeli, Cihangir (39)

Subject
Yaşam Bilimleri (9)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (8)
Spektroskopi (7)
Maddenin Parçacıklarla Etkileşmesi (6)
Optik Özellikler (6)

Date Issued
1966 - 1979 (2)
1980 - 1999 (2)
2000 - 2018 (1540)

Item Type
Project (1530)

Recent Submissions

Multipl Miyelomda Serum Açlığına Bağlı Otofajiden Sonra MikroRNA İfade Analizi
Özen, Can; Banerjee, Sreeparna(2018-12-31)
Bir kemik iliği kanseri olan Multipl Miyelom (MM) tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik kanserlerin %13 ünü oluşturur.Sıklıkla karşılaşılan nüksler ve kemoterapiye geliştirilen direnç gibi sebeplerden dolayı tedavisi olmay...
Boşluk üzerinde germanyum yapısının metal yardımlı aşındırma ve tavlama ile üretilmesi
Yerci, Selçuk; İmer, Muhsine Bilge(2018-12-31)
Önerilen disiplinler arası bilimsel araştırma projesinin amacı yeni bir ince-film germanyum üretim yöntemi vasıtasıyla farklı fotonik aygıtların iyileştirilmesini sağlamaktır. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştır...
Perovskite Güneş Hücreleri için F ve Cl ile passive edilmiş TiO2 ve PDBPyBT Elektron Geçirgen Tabakalarının Geliştirilmesi
Günbaş, Emrullah Görkem; Yerci, Selçuk(2018-12-31)
Silisyumun alüminyum, boron gibi 3A grubu ve fosfor, arsenik gibi 5A grubu elementleri ile katkılanmasıyla homoeklem güneş hücreleri üretilebilir. Silisyum ve germanyum haricindeki güneş hücreleri heteroeklem yapı olarak a...
Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´nin Rolünün İncelenmesi
Yanık, Tülin; Aydın Son, Yeşim; Ulum, Bariş(2018-12-31)
Hematopoetik kök hücreler (HKH), kök hücre nişi olarak da adlandırılan özel bir mikroçevrede bulunur. Bu mikrocevrede mezenkimal kök hucreler (MKH), endotelyal hücreler (EH), retiküler hücreler bulunur. Perivasküler mikroo...
UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT ELDE EDİLMESİ: SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
Akata Kurç, Burcu; Kazanç Özerinç, Feyza(2018-12-31)
Bu projenin temel amaçlarından biri, ülkemizde bol miktarda bulunan ve yerel enerji üretiminin en önemli kaynaklarından biri olan Türk linyitinden, kontrollü yanma deneyleri sonucunda elde edilecek olan uçucu külleri kulla...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Türkay, Deniz; Soltanpoor, Wiria; Koç, Mehmet; Özcan, Can; Ghasemikashtiban, Milad(2018-12-31)
Fotolüminesans yönteminde numuneler ışık ile uyarılır ve numuneden tekrar ışık toplanır. Numuneden gelen ışık numunenin optik karakteri (bant aralığı ve kusur çeşidi ve yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Standart fotolümines...
BENZOTİYADİAZOL VE BENZOTRİYAZOL İÇEREN KONJUGE POLİMERLERİN OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı benzoditiyofeni donör ünitesi olarak kullanıp farklı aksöptörler ile Stille kenetlenme yöntemi aracılığıyla konjüge polimerler sentezlenmesidir. Bu çalışma kapsamında iki adet benzotriazol içeren kinokz...
Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Mode...
AKIŞKAN YATAKLI YANMA ODALARINDA PARÇAÇIK TAŞINMASININ İNCELENMESİ
Külah, Görkem(2017-12-31)
AKIŞKAN YATAKLI YANMA ODALARINDA PARÇAÇIK TAŞINMASININ İNCELENMESİ
PİCHİA PASTORİS İLE MODİFİYE GAP PROMOTÖEÜNÜN KONTROLÜ ALTINDA İNSAN BÜYÜME HORMONU
Çalık, Pınar(2017-12-31)
PİCHİA PASTORİS İLE MODİFİYE GAP PROMOTÖEÜNÜN KONTROLÜ ALTINDA İNSAN BÜYÜME HORMONU
ARD-GERMELİ CAM VE AHŞAP-CAM KOMPOZİT KİRİŞLERİN YÜKLEME DENEYLERİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Türer, Ahmet(2017-12-31)
ARD-GERMELİ CAM VE AHŞAP-CAM KOMPOZİT KİRİŞLERİN YÜKLEME DENEYLERİ VE GELİŞTİRİLMESİ
MEME KANSERLERİNDE WLS KAYBININ WNT YOLAĞI AKTİVASYONUNDAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
MEME KANSERLERİNDE WLS KAYBININ WNT YOLAĞI AKTİVASYONUNDAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
BİRLEŞİK SELEFONEL VE BİRLEŞİK TİYOFEN HALKASI İÇEREN KONJUGE POLİMERLERİN SENTEZİ VE ORGANİK GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI
Çırpan, Ali(2017-12-31)
BİRLEŞİK SELEFONEL VE BİRLEŞİK TİYOFEN HALKASI İÇEREN KONJUGE POLİMERLERİN SENTEZİ VE ORGANİK GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI
NANO BOYUTLU 2-METİLİMİDAZOL ÇİNKO TUZ KRİSTALLERİNİN SÜREKLİ KARIŞTIRILAN TANK RAKTÖRÜNDE GERİ DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SENTEZLENMESİ
Kalıpçılar, Halil(2017-12-31)
NANO BOYUTLU 2-METİLİMİDAZOL ÇİNKO TUZ KRİSTALLERİNİN SÜREKLİ KARIŞTIRILAN TANK RAKTÖRÜNDE GERİ DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SENTEZLENMESİ
JELATİN İÇERİKLİ YUMUŞAK ŞEKERLEMELERİN KARAKTERİZASYONU VE FORMÜLASYONU
Öztop, Halil Mecit(2017-12-31)
JELATİN İÇERİKLİ YUMUŞAK ŞEKERLEMELERİN KARAKTERİZASYONU VE FORMÜLASYONU
SİGNAL DİZİNLERİN VE PROMOTERLARIN PİCHİA PASTORİS İLE HÜCRE DIŞI REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİNE ETKİSİ
Çalık, Pınar(2017-12-31)
SİGNAL DİZİNLERİN VE PROMOTERLARIN PİCHİA PASTORİS İLE HÜCRE DIŞI REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİNE ETKİSİ
MUDURNU KAYA KÜTLELERİNİN KARAKTERİZASYONU, MEKANSAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMELERİ, KAYA DÜŞMESİ/YENİLMESİ YATKINLIK ZONLARININ BELİRLENMESİ VE MODELLENMESİ
Akgün, Haluk(2017-12-31)
MUDURNU KAYA KÜTLELERİNİN KARAKTERİZASYONU, MEKANSAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMELERİ, KAYA DÜŞMESİ/YENİLMESİ YATKINLIK ZONLARININ BELİRLENMESİ VE MODELLENMESİ
KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZDÜZENLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Kondakçı, Esen(2017-12-31)
KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZDÜZENLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GENİŞLEMELİ TEKTONİK REJİMLERDE YANAL ATIMLI FAYLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ: 3B SAYISAL MODELLEME İLE ANLAMA
Bozkurt, Erdin(2017-12-31)
GENİŞLEMELİ TEKTONİK REJİMLERDE YANAL ATIMLI FAYLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ: 3B SAYISAL MODELLEME İLE ANLAMA
HİBRİD NANOYAPILARIN ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARI
Ünalan, Hüsnü Emrah(2017-12-31)
HİBRİD NANOYAPILARIN ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA UYGULAMALARI
Citation Formats