Graduate School of Natural and Applied Sciences, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (1541)

Has File(s)
No (1527)
Yes (14)

Author
Toppare, Levent Kamil (53)
Çırpan, Ali (50)
Çalık, Pınar (44)
Öztop, Halil Mecit (42)
Tanyeli, Cihangir (39)

Subject
Yaşam Bilimleri (9)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (8)
Spektroskopi (7)
Maddenin Parçacıklarla Etkileşmesi (6)
Optik Özellikler (6)

Date Issued
1966 - 1979 (2)
1980 - 1999 (2)
2000 - 2018 (1537)

Recent Submissions

Boşluk üzerinde germanyum yapısının metal yardımlı aşındırma ve tavlama ile üretilmesi
Yerci, Selçuk; İmer, Muhsine Bilge; Ayan, Arman(2018-12-31)
Önerilen disiplinler arası bilimsel araştırma projesinin amacı yeni bir ince-film germanyum üretim yöntemi vasıtasıyla farklı fotonik aygıtların iyileştirilmesini sağlamaktır. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştır...
BENZOTİYADİAZOL VE BENZOTRİYAZOL İÇEREN KONJUGE POLİMERLERİN OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı benzoditiyofeni donör ünitesi olarak kullanıp farklı aksöptörler ile Stille kenetlenme yöntemi aracılığıyla konjüge polimerler sentezlenmesidir. Bu çalışma kapsamında iki adet benzotriazol içeren kinokz...
UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT ELDE EDİLMESİ: SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
Akata Kurç, Burcu; Kazanç Özerinç, Feyza; Akın, Süleyman Şener(2018-12-31)
Bu projenin temel amaçlarından biri, ülkemizde bol miktarda bulunan ve yerel enerji üretiminin en önemli kaynaklarından biri olan Türk linyitinden, kontrollü yanma deneyleri sonucunda elde edilecek olan uçucu külleri kulla...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Naghinazhadahmadi, Parisa; Türkay, Deniz; Soltanpoor, Wiria; Koç, Mehmet; Özcan, Can; Ghasemikashtiban, Milad(2018-12-31)
Fotolüminesans yönteminde numuneler ışık ile uyarılır ve numuneden tekrar ışık toplanır. Numuneden gelen ışık numunenin optik karakteri (bant aralığı ve kusur çeşidi ve yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Standart fotolümines...
Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´nin Rolünün İncelenmesi
Yanık, Tülin; Aydın Son, Yeşim; Aerts Kaya, Fatima; Uçkan Çetinkaya, Duygu; Ulum, Bariş(2018-12-31)
Hematopoetik kök hücreler (HKH), kök hücre nişi olarak da adlandırılan özel bir mikroçevrede bulunur. Bu mikrocevrede mezenkimal kök hucreler (MKH), endotelyal hücreler (EH), retiküler hücreler bulunur. Perivasküler mikroo...
Perovskite Güneş Hücreleri için F ve Cl ile passive edilmiş TiO2 ve PDBPyBT Elektron Geçirgen Tabakalarının Geliştirilmesi
Günbaş, Emrullah Görkem; Yerci, Selçuk; Şahiner, Mehmet Cem(2018-12-31)
Silisyumun alüminyum, boron gibi 3A grubu ve fosfor, arsenik gibi 5A grubu elementleri ile katkılanmasıyla homoeklem güneş hücreleri üretilebilir. Silisyum ve germanyum haricindeki güneş hücreleri heteroeklem yapı olarak a...
Multipl Miyelomda Serum Açlığına Bağlı Otofajiden Sonra MikroRNA İfade Analizi
Özen, Can; Banerjee, Sreeparna(2018-12-31)
Bir kemik iliği kanseri olan Multipl Miyelom (MM) tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik kanserlerin %13 ünü oluşturur.Sıklıkla karşılaşılan nüksler ve kemoterapiye geliştirilen direnç gibi sebeplerden dolayı tedavisi olmay...
Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur; Ergün, Eylül Gökçe(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Mode...
ISIRGAN OTU EKSTRAKTIN GIDA ÜRÜNLERİNDE BİYOFİLM OLUŞTURAN BAKTERİLERİN ELİMİNASYONUNA OLAN ETKİLERİ
Soyer, Yeşim; Cesur, Aylin(2017-12-31)
ISIRGAN OTU EKSTRAKTIN GIDA ÜRÜNLERİNDE BİYOFİLM OLUŞTURAN BAKTERİLERİN ELİMİNASYONUNA OLAN ETKİLERİ
KANATLI ÇİFTLİKLERİNDE SALMONELLA'NIN AZALTILMASI İÇİN ALTERNATİF BİR YOL: ANTİMİKROBİYALLERİN YERİNE BAKTERİYOFAJLAR
Soyer, Yeşim; Güzel, Mustafa(2017-12-31)
KANATLI ÇİFTLİKLERİNDE SALMONELLA'NIN AZALTILMASI İÇİN ALTERNATİF BİR YOL: ANTİMİKROBİYALLERİN YERİNE BAKTERİYOFAJLAR
SIĞIRLARIN LENF DÜĞÜMLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENETİK OLARAK KARAKTERİZASYONU
Soyer, Yeşim; Aydın, Özlem Sacide(2017-12-31)
SIĞIRLARIN LENF DÜĞÜMLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENETİK OLARAK KARAKTERİZASYONU
HASTALIK YAPICI GEN VE ANTİMİKROBİYAL GEN PROFİLİ TESPİTİ VE SALMONELLA SUŞLARI ARASINDA BU GENLERİN AKTARIM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI
Soyer, Yeşim; Namlı, Şahin(2017-12-31)
HASTALIK YAPICI GEN VE ANTİMİKROBİYAL GEN PROFİLİ TESPİTİ VE SALMONELLA SUŞLARI ARASINDA BU GENLERİN AKTARIM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI
NAR POSASINDAN ÖZÜTLENEN FENOLİK BİLEŞENLERİN ENKAPSÜLASYONU VE KEK İÇİNDEKİ STABİLİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Şümnü, Servet Gülüm; Tatar, Çilek Betül(2017-12-31)
NAR POSASINDAN ÖZÜTLENEN FENOLİK BİLEŞENLERİN ENKAPSÜLASYONU VE KEK İÇİNDEKİ STABİLİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
YÜKSEK HİDROSTATİK BASINCA MARUZ KALMIŞ BİYOLOJİK NUMUNELERİN FİZİKSEL DURUMUNUN VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN TESPİTİNDE BİR VE İKİ BOYUTLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİNİN KULLANILMASI
Alpas, Hami; Subaşı, Gültekin Büşra Necmiye(2017-12-31)
YÜKSEK HİDROSTATİK BASINCA MARUZ KALMIŞ BİYOLOJİK NUMUNELERİN FİZİKSEL DURUMUNUN VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN TESPİTİNDE BİR VE İKİ BOYUTLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİNİN KULLANILMASI
YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ İLE NANOYAPILANDIRILMIŞ KATI YAĞ PARÇACIKLARI GELİŞTİRİLMESİ VE YÜKSEK KAYNAMA NOKTASINA SAHİP UÇUCU YAĞLARIN ENKAPSÜLASYONU
Alpas, Hami; Sevdin, Sezen(2017-12-31)
YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ İLE NANOYAPILANDIRILMIŞ KATI YAĞ PARÇACIKLARI GELİŞTİRİLMESİ VE YÜKSEK KAYNAMA NOKTASINA SAHİP UÇUCU YAĞLARIN ENKAPSÜLASYONU
TSE STANDARTLARI KULLANILARAK GENETİK ALGORİTMALARLA İSTİNAT DUVARI TASARIMI
Pekcan, Onur; Ghalandary, Mohammadtaher(2017-12-31)
TSE STANDARTLARI KULLANILARAK GENETİK ALGORİTMALARLA İSTİNAT DUVARI TASARIMI
ZEMİNLERİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN MİKROBİYAL ETKİLERE BAĞLI KALSİT ÇÖKELMESİ SONUCU İYİLEŞTİRİLMESİ
Pekcan, Onur; Yalçın, Yağızer(2017-12-31)
ZEMİNLERİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN MİKROBİYAL ETKİLERE BAĞLI KALSİT ÇÖKELMESİ SONUCU İYİLEŞTİRİLMESİ
CdSe KUANTUM NOKTALARIN LANGMUİR VE LANGMUİR BLODGETT FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI
Volkan, Mürvet; Vanlı, Selvi Zuhal(2017-12-31)
CdSe KUANTUM NOKTALARIN LANGMUİR VE LANGMUİR BLODGETT FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI
DUAL YÖNTEMLİ PET/MRI GÖRÜNTÜLEME SONDALARININ HAZIRLANMASI
Volkan, Mürvet; Uzun, Ceren(2017-12-31)
DUAL YÖNTEMLİ PET/MRI GÖRÜNTÜLEME SONDALARININ HAZIRLANMASI
FOTOKİMYASAL BUHAR OLUŞTURMA İLE SELENYUM TAYİNİ ÇALIŞMALARI
Ertaş, Gülay; Çetmeli, Melis(2017-12-31)
FOTOKİMYASAL BUHAR OLUŞTURMA İLE SELENYUM TAYİNİ ÇALIŞMALARI
Citation Formats