Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Heparin Hedeflemesinde Manyetik Polimerik Nanoparçacık Sistemlerin Geliştirilmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin; Yalçın Azarkan, Serap; Zor, Fatih; Metin, Esra; Parsian, Maryam(2016-12-31)
Heparin, yüksek düzeyde sülfatlanmış bir glikosaminoglikan olup, yaygın bir şekilde pıhtılaşma önleyici olarak kullanılmaktadır. Heparin, bilinen biyolojik moleküller arasında en yüksek negatif yük yoğunluğuna sahip bir mo...
Siklosporin A Yüklü Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların in vitro ve in vivo Toksisite ve Etkinlik Analizleri
Gündüz, Ufuk; Ünsoy, Gözde(2016-12-31)
Tüm organ, doku ve kök hücre nakilleri sonrasında hastalara uygulanan immünsüpresif tedavi, yapılan naklin başarısını arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Bağışıklık sistemini susturan immünsüpresif tedavi kullanılma...
INS ve Çeşitli Algılayıcıların Entegrasyonu ile Otomatik Mağara içi Üç-Boyut Haritalanması
Leloğlu, Uğur Murat; Temizer, Selim; Aktar, Özge(2016-12-31)
GPS gibi mutlak konum bilgisi veren bir algılayıcı olmaması durumunda, belirli bir ortamda dolaşarak yapılan ölçümlerden ortamın haritasını çıkarma probleminin (kısaca SLAM, Simultaneous Localization and Mapping) çeşitli ç...
Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Ünsoy, Gözde; Mutlu, Pelin; Yalcin Azarkan, Serap(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) ka...
İnce Film Silisyum Güneş Gözelerinin Tasarımı ve Kimyasal Aşındırma İle Elde Edilmiş Silisyum Pulları Üzerine Üretilmesi
Yerci, Selçuk; Hadibrata, Wisnu(2015-12-31)
Silisyum (Si) güneş gözeleri fotovoltaik endüstrisinin yüzde doksanından fazlasına hâkimdir. Silisyumun bu başarısının arkasında yüksek kaliteye sahip silisyum tek kristalinin uygun maliyetle üretilebilmesi, silisyumun ide...
Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalçın, Serap; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte v...
Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin; Yalçın, Serap; Ünsoy, Gözde(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermele...
Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakli Yapılmış Evre Üç Meme Kanserli İyi Ve Kötü Prognozlu Hastaların Parafinlenmiş Doku Örneklerinin Genom Düzeyinde İncelenmesi
Gündüz, Ufuk(2011-12-31)
Meme kanseri hem dünyada hem de ülkemizde kadınlar arasında en sık görülen kanserdir. Gelişmiş ülkelerde kadınlarda rapor edilen meme kanseri sıklığı yüz binde 80 iken, gelişmekte olan ülkelerde yüz binde 15.9'dur. Meme ka...
Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakli Yapılmış Evre Osteosarkom Hastaların Parafinlenmiş Akciğer Metastatik Tümör Örneklerinin Dna Mikrodizin Yöntemi İle İncelenmesi.
Gündüz, Ufuk(2011-12-31)
Kemik tümörlerinin yüzde otuz beşini oluşturan osteosarkom (OS) en yaygın primer kemik tümörüdür. Diğer solid tümörler gibi, OS'un metastaz eğilimi çok yüksektir ve en sık metastaz yaptığı bölge akciğerdir. Primer tümörün ...
Kuantum Noktacıklarının Hücre Görüntüleme Probları Olarak Kullanımı
Özen, Can(2010-12-31)
Kuantum noktacıkları oldukça küresel bir şekle sahip, yarı iletken nano kristallerdir. Hücre görüntüleme çalışmalarında kullanılan organik boyalarla kıyaslandığında, yüksek kuantum verimleri sayesinde daha parlak ışık vere...