Hide/Show Apps

Türkiye ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hisse senedi borsaları arasındaki birlikte hareketlerin (comovement) çok değişkenli GARCH yöntemi ve doğrusal olmayan korelasyon çerçevesinde modellenmesi