Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Water scenarios for Europe and for Neighbouring States (SCENES)
Çakmak, Erol Hasan(2011-4-30)
The SCENES project will develop and analyse a set of comprehensive scenarios of Europe's freshwater futures up to 2025, covering all of Greater Europe reaching to the Caucasus and Ural Mountains, and including the Mediterr...
Lagrange Altmanifoldlarının yer değiştirebilirliği
Şirikçi, Nil İpek(2018-12-31)
Bu proje simplektik manifoldlarda bulunan Lagrange altmanifoldlarının bir Hamiltonian akış altında yer değiştirebilme özelliğinin incelenmesini amaçlamaktadır. Lagrange altmanifoldlarından belirli homoloji ya da homotopi g...
Belirsizlik Durumunda İflas Sonrası Paylaşım Kurallarının Seçimi: Deneysel Çalışma
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; Kaya, Veysel(2017-12-31)
İflas problemleriyle ilgili iktisadi literatür, iflas etmiş bir firmanın maddi değerinin toplamda firmanın değerinden daha fazla talepte bulunan alacaklılar arasında bölüştürülmesi problemini inceler. Aksiyomatik iflas lit...
Eksik Bilgi Altında Şirket Birleşmeleri, Sosyal Refah ve Doğrudan Yabancı Yatırım Politikaları
Koska, Ahmet Onur(2016-12-31)
Bu çalışma, doğrudan yabancı yatırım (DYY) kararları alınırken, çok uluslu şirketlerin, hem tam bilgi hem de eksik bilgi ve eksik rekabet altında, yabancı piyasalarda kendi iştiraklerini sıfırdan kurma veya yerleşik şirket...
Türkiye'de Siyasi Rekabet ve Yogunlasma Indeksi
Özen, İlhan Can; Kalkan, Kerem Ozan(2015-12-31)
Bu projenin temel amaci, Türkiye'de olusan siyasi yapiyi, cografi olarak yapitaslarina ayirmak ve bu yapiyi cografi rekabet ve yogunlasma indekslerine ayirmaktir. Ilk asamada farkli seçim senelerindeki ilçe bazindaki oyla...
GÖRGÜ TANIKLARININ ETKISI: SOSYAL BIR AÇMAZ DURUMU ÜZERINE OYUN TEORIK BIR YAKLASIM
Küçükşenel, Serkan(2013-10-16)
Sosyal psikolojide “görgü taniklarinin etkisi” olarak ifade edilen sosyal bir açmaz herhangi bir durumda magdur konumundaki bir kisiye etrafindaki diger kisilerin yardim etme ihtimalleri ile ilgilidir. Bu sosyal açmazin o...
SERMAYE VARLIKLARI PIYASALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE KURUMSAL YENİLİKLER, 1750-1950
Ağır, Münis Seven(2015-12-31)
Bu proje Osmanlı arşivleri ve iktisat terorisi ışığında İstanbul'da ticari sektörlerde ortaya çıkan ve bir kurumsal yenilik olan 'gedik' piyasalarının işleyişini inceleyecektir. Araştırmacı daha önceki çalışmalarında 18. y...
FİNANSAL İNOVASYON ve GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Cömert, Hasan(2015-12-31)
Finansal inovasyon son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Özellikle ABD'de başlayıp tüm dünyaya yayılan 2008-2009 finansal krizi, finansal inovasyon konusundaki çalışmalarda artışa sebep olmuştur. Ancak bu ça...
Türkiye Vergi Sistemi ve Reform Önerileri
Derin Güre, Pınar; Öztürk, Özgen; Özgün, Burcu(2014-12-31)
Bu projenin amacı Türkiye’deki vergi sisteminin ayrıntılı olarak incelenmesi ve vergi sistemindeki problemler doğrultusunda uygun vergi reformu önerilerinde bulunmaktır. Vergi reformu önerilerinin olası kısa ve uzun vaded...
Ekonomik Aktivite Analizi için Öncü Göstergelerin İncelenmesi ve Ekonomik Aktivite Tahmini: Türkiye Örneği
Yıldırım Kasap, Dilem(2015-12-31)
Ekonomik aktivite tahmininin önemi göze alındığında, bu çalışma sanayi üretim endeksini ekonomik aktivite için bir gösterge olarak alarak, sanayi üretim endeksi için güvenilir öngörüler yaratmayı hedeflemektedir. Bu bağlam...