MEZO-SİKLİK ANHİDRİTLERİN C2-SİMETRİK KİRAL BİS ( 2- AMİNO/ DMAP) KÖKENLİ ORGANOKATALİZÖRLER İLE DESİMETRİZASYONU

2013-12-31
MEZO-SİKLİK ANHİDRİTLERİN C2-SİMETRİK KİRAL BİS ( 2- AMİNO/ DMAP) KÖKENLİ ORGANOKATALİZÖRLER İLE DESİMETRİZASYONU

Suggestions

MİCROBİYAL HÜCRE KÖKENLİ SALGI KESECİKLERİNİN İMMUNOMODÜLATÖR ETKİLERİ
Gürsel, Mayda(2013-12-31)
MİCROBİYAL HÜCRE KÖKENLİ SALGI KESECİKLERİNİN İMMUNOMODÜLATÖR ETKİLERİ
MEMBRAN KİRLİLİĞİNİN TEMİZLENMESİ AMAÇLI UYARANA DUYARLI POLİMERİK MİKROJELLERİN KULLANIMI
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
MEMBRAN KİRLİLİĞİNİN TEMİZLENMESİ AMAÇLI UYARANA DUYARLI POLİMERİK MİKROJELLERİN KULLANIMI
MİKRODALGA-KIZIL ÖTESİ FIRINDA PİŞİRİLMEK ÜZERE FONKSİYONEL KEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Şümnü, Servet Gülüm(2013-12-31)
MİKRODALGA-KIZIL ÖTESİ FIRINDA PİŞİRİLMEK ÜZERE FONKSİYONEL KEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ
MİKRO-YÜZEY YAPILI MAGNEZYUM-TABANLI İMPLANT TASARIMI VE TEST EDİLMESİ
Evis, Zafer(2013-12-31)
MİKRO-YÜZEY YAPILI MAGNEZYUM-TABANLI İMPLANT TASARIMI VE TEST EDİLMESİ
MEME BEZİ GELİŞİMİNDE HNRNPA 1 MRNA'SINDAKİ ALTERNATİF POLİADENİLASYON OLAYININ İNCELENMESİ
Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
MEME BEZİ GELİŞİMİNDE HNRNPA 1 MRNA'SINDAKİ ALTERNATİF POLİADENİLASYON OLAYININ İNCELENMESİ
Citation Formats
C. Tanyeli, “MEZO-SİKLİK ANHİDRİTLERİN C2-SİMETRİK KİRAL BİS ( 2- AMİNO/ DMAP) KÖKENLİ ORGANOKATALİZÖRLER İLE DESİMETRİZASYONU,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59961.