Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Adalı, Orhan
Öner, Tuğçe
GLUTAMAT DEKARBOKSİLAZ GENETİK POLİMORFİZMLERİ İLE İDİYOPATİK JENERALİZE EPİLEPSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI