FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Adalı, Orhan
Öner, Tuğçe
GLUTAMAT DEKARBOKSİLAZ GENETİK POLİMORFİZMLERİ İLE İDİYOPATİK JENERALİZE EPİLEPSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Citation Formats
O. Adalı and T. Öner, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60165.