Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Kocabıyık, Semra
Zabcı, Sema
THERMOPLASMA VOLCANİUM'UN EKSTREM ISI STRESİ ALTINDA TRANSKRİPTOM ANALİZİ