FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Banerjee, Sreeparna
Çolakoğlu, Melis
15-LİPOKSİGENEZ-1 (15-LOX-1) İFADELENMESİNİN PROSTAT KANSERİ PC-3 HÜCRELERİNDE ANJİYOGENEZE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Citation Formats
S. Banerjee and M. Çolakoğlu, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60475.