Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Banerjee, Sreeparna
Çolakoğlu, Melis
15-LİPOKSİGENEZ-1 (15-LOX-1) İFADELENMESİNİN PROSTAT KANSERİ PC-3 HÜCRELERİNDE ANJİYOGENEZE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ