FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
S.CLAVULİGERİUS NRRL 3585 TÜRÜNÜN S. CLAVULİGERİUS MUTANT TÜRLERİ İLE ANTİBİYOTİK ÜRETİM BAKIMINDAN GEN EXPRESYON VE PROTEİN EXPRESYONU DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Toppare, Levent Kamil(2015-12-31)
ÇOK KATMANLI KARBON NANOTÜP VE İLETKEN POLİMER TABANLI ORGANOFOSFORLU PESTİSİT TAYİNİ İÇİN AMPEROMETRİK ASETİLKOLİNESTERAZ BİYOSENSÖRÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Hamamcı, Haluk(2014-12-31)
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ GIDALARDA D-(-)- LAKTİK ASİT ÜRETİMİ VE SAFLAŞTIRILMASI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Tanyeli, Cihangir(2016-12-31)
1,4 DİHİDRO-1-NAFTALİNOLLERİN, ÇALKON,NİTROSTİREN, ɑ.,ʙ- DOYMAMIŞ NİTRİLLER TİPİ MİCHAEL AKSEPTÖRLERİYLE ASİMETRİK ORGANOKATALİTİK Oxy- MICHAEL TEPKİMELERİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Hasırcı, Vasıf Nejat(2015-12-31)
HÜCRE- MALZEME ETKİLEŞİMLERİ VE HÜCRE KADERİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Özen, Can(2014-12-31)
LEİURUS ABDULLAHBAYRAMİ ZEHRİNDEN BİYOAKTİF PEPTİTLERİN SAFLAŞTIRILMASI, AKTİVİTE TAYİNLERİNİN YAPILMASI VE KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
G. Özcengiz, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60506.