FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Akkaya, Mahinur; Galioğlu, Esin Fethiye(2014-12-31)
SİSTEMİK İNFLAMASYONUN SIÇAN BEYNİNİN DEĞİŞİK NÖROANATOMİK ALANLARINDA OLUŞTURDUĞU BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Öztop, Halil Mecit(2014-12-31)
GIDA SİSTEMLERİ İÇİN ENKAPSÜLASYON UYGULAMALARI. KAPSÜLLERİN GIDALAR İÇERİSİNDEKİ DAVRANISININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE NMR RELAKSOMETRE TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Öztürk, Abdullah(2014-12-31)
JEL VİZKOZİTESİNİN SOL-JEL TEKNİĞİYLE ÜRETİLEN TiO2 NANOTOZLARININ MORFOLOJİSİNE VE FOTOKATALİTİK AKTİVİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Muyan, Mesut(2015-12-31)
CABLES2 GENİNİN GÖĞÜS KANSERİ HÜCRE HATLARININ FENOTİPİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Öztop, Halil Mecit(2015-12-31)
GIDA MUHAFAZASI İÇİN FONKSİYONEL KAĞIT GELİŞTİRİLMESİ
Citation Formats
G. Özcengiz, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60507.