FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Akgün, Haluk
Arslan Kelam, Arzu
Kızıltaş, Fatih
KİLLİ ZEMİNLERİN MİNEROLOJİK VE JEOTEKNİK PARAMETRELERİNİN DENETLEŞTİRİLMESİ: ÇANKIRI İLİ ORTA İLÇESİ İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Citation Formats
H. Akgün, A. Arslan Kelam, and F. Kızıltaş, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60590.