Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

KİLLİ ZEMİNLERİN MİNEROLOJİK VE JEOTEKNİK PARAMETRELERİNİN DENETLEŞTİRİLMESİ: ÇANKIRI İLİ ORTA İLÇESİ İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA