Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Ertaş, Gülay
Atıcı, Sezin
MAYA HÜCRELERİNDE BOR VE ARSENİK ELEMENTLERİNİN SİNERJİK VE ANTAGONİZTİK ETKİLERİ