FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Ertaş, Gülay
Atıcı, Sezin
MAYA HÜCRELERİNDE BOR VE ARSENİK ELEMENTLERİNİN SİNERJİK VE ANTAGONİZTİK ETKİLERİ
Citation Formats
G. Ertaş and S. Atıcı, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60625.