FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
15-LİPOKSİGENEZ-1 (15-LOX-19 İFADELENMESİNİN PROSTAT KANSERİ PC-3 HÜCRELERİNDE ANJİYOGENEZE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Evis, Zafer(2014-12-31)
İŞLENEBİLİR CA/P TABANLI BİYOKOMPOZİTLERİN GELİŞTİRLMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Zora, Metin(2015-12-31)
N-PROPARJİLİK ß-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN METAL KATALİZÖRLERİ VARLIĞINDA TEPKİMELERİNİN ARAŞTIRILMASI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Çırpan, Ali(2014-12-31)
TİYOFEN VE PAYRAZİN KİNOKZALİN İÇEREN KONJÜGE POLİMERLERİN GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Şümnü, Servet Gülüm(2016-12-31)
SOĞAN (ALLİUM CEPA) KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN FENOLİK BİLEŞENLERİN KAPSÜLASYAONU İÇİN FARKLI KAPLAM MALZEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Günbaş, Emrullah Görkem(2016-12-31)
ÖZGÜN DİKETOPİROL VE SELENOFEN İÇEREN VE YAKIN KIZIL ÖTESİ BÖLGEDE SOĞURMA YAPAN POLİMERLERİN SENTEZİ VE GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI
Citation Formats
S. Banerjee, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60750.