Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Çalık, Pınar
Boy, Erdem
P.PASTORİS İLE HİPERTERMOFİLİKK PROTEİN EKSPRESYONUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN BELİRLENMESİ VE REKOMBİNANT Pyrococcus Furiousus ALFA-AMİLAZ ÜRETİM PROSESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ