FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Bat, Erhan
Demirci, Sevil
GRAFEN OKSİT ESASLI NANOKOMPOZİT GAZ AYIRMA MEMBRANLARININ ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Citation Formats
E. Bat and S. Demirci, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60920.