Hide/Show Apps

YÜKSEK VERİMDE AMİLAZ ÜRETİMİ İÇİN ASPERGİLLUS NİGER FİLAMENTUS FUNGİSİNİN MORFOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI

2017-12-31
Hamamcı, Haluk
Gazaloğlu, Mehmet
YÜKSEK VERİMDE AMİLAZ ÜRETİMİ İÇİN ASPERGİLLUS NİGER FİLAMENTUS FUNGİSİNİN MORFOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI