Hız ve mesafe tahmini test cihazı

2012-12-21
Sülo, Remzi
Aydın, Gülçer
Koku, Ahmet Buğra
Sümer, Hayriye Canan
Sümer, Nebi
Ayvaşık, Halise Belgin
Eriş, Ayda
Erol Korkmaz, Habibe Tuğba
Coşkun, Canan
Buluş psikomotor ve bilişsel süreçleri ölçme ve değerlendirme alanında bireylerin görsel uyaranların ekran üzerinde önceden belirlenmiş olan bir noktada gözden kaybolduktan sonra hareketine sabit hız altında devam etmesi ve belirli bir süre sonunda uyaranın ekran üzerindeki konumunu veya istenilen noktaya ulaşması için geçen gerekli sürenin tahmin edilmesinde bireylerin doğruluk, dikkat ve sezgisel kabiliyetini ölçen bir test cihazı ile ilgilidir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere cihaz 1 . İstemin şıklarında belirtilen unsurları ihtiva etmektedir.

Suggestions

Trafikte Öz düzenleyici Davranışlar ve Sapkın Sürücü Davranışları
Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker (null; 2018-11-17)
Bu çalışmanın temel amacı, yaşlı ve genç sürücülerin trafikteki öz-düzenleyici davranışları (stratejik, taktiksel ve hayat amacı) ve sapkın sürücü davranışları (ihlaller, hatalar ve ihmaller) arasındaki olası ilişkiyi araştırmak ve öz düzenleyici davranışların güvenli sürüş için sağlayacağı muhtemel faydaları incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 258 erkek sürücü katılmıştır. Bunlardan 120 katılımcı yaşlı sürücülerden (yaş aralığı 60-75), 138 katılımcı ise genç sürücülerden (yaş aralığı 21-30) oluşmaktadır. Katıl...
Error quantification in crack measurement of building materials using terrestrial laser scanning (tls)
Oytun, Mert; Atasoy Özcan, Güzide; Department of Civil Engineering (2021-4-8)
Cracks are the most common and crucial indicators giving clues about the as-is condition of structures. Moreover,they have always been a major concern for public safety, as they are pioneers that point to issues in buildings and have been sought to be identified and analyzed. Today, the most common way of deformation analysis highly depends on manual inspection methods, mostly criticized for being highly subjective, time-consuming, and error-prone. Accordingly, perpetual improvement ha...
An adjustable dashpot
Taşçıoğlu, Yiğit; Konukseven, Erhan İlhan; Topçu, Okan (WIPO, 2019)
This invention is related to an adjustable dashpot (1) whose damping effect can be controlled, whose damping range does not change by means of its impermeability feature, which can be adapted to different joint geometries, comprising at least a control element (3) which can be mounted onto the body (2) and which can change the viscosity of the material whose viscosity can be changed depending on time, at least a housing (4) in which a material whose viscosity can be changed is housed, at least a pressure me...
Akıllı Ofis ve Bina Ortamları İçin Mobil Cihaz Tabanlı İş Akışı Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi
Peker, Serhat; Eren, Pekin Erhan; Özarslan, Süleyman; Kantarcıoğlu, Ertan; Koçyiğit, Altan(2015-12-31)
“Akıllı Ofis ve Bina Ortamları İçin Mobil Cihaz Tabanlı İş Akışı Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, akıllı mobil cihazlar kullanılarak ortamdaki algılayıcılara erişim sağlanması, algılayıcılardan gelen ısı, ışık, ses, görüntü gibi bağlam değerlerinin çeşitli algoritmalar kullanılarak anlamlı bilgilere dönüştürülmesi ve bu bilgilerin mesaj olarak kullanıcının mobil cihazına gönderilmesi, önceden tanımlanacak iş akışlarının algılayıcılardan gelen bağlam bilgileri kullanılarak otomatik olarak...
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu Dekanların görüşleri
Göktaş, Yüksel; Yıldırım, Zahide; Yıldırım, İbrahim Soner (2008-01-01)
Bu çalışmada, eğitim fakültelerindeki bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili kaynakları, bu kaynaklardan fakültelerde nasıl yararlanıldığını, bu konudaki hizmetiçi eğitimleri ve planlamaları, konuyla ilgili fakültelerin fiziksel ve insan gücü yeterliliğini, karşılaşılan önemli zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine ilişkin çözüm önerileriyle ilgili anket bulguları sunulmaktadır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki öğrencisi olan 63 eğitim fakültesinin 51’inin dekanlarından anke...
Citation Formats
R. Sülo et al., “Hız ve mesafe tahmini test cihazı,” 00, 2012.