Hız ve mesafe tahmini test cihazı

2012-12-21
Sülo, Remzi
Aydın, Gülçer
Koku, Ahmet Buğra
Sümer, Hayriye Canan
Sümer, Nebi
Ayvaşık, Halise Belgin
Eriş, Ayda
Erol Korkmaz, Habibe Tuğba
Coşkun, Canan
Buluş psikomotor ve bilişsel süreçleri ölçme ve değerlendirme alanında bireylerin görsel uyaranların ekran üzerinde önceden belirlenmiş olan bir noktada gözden kaybolduktan sonra hareketine sabit hız altında devam etmesi ve belirli bir süre sonunda uyaranın ekran üzerindeki konumunu veya istenilen noktaya ulaşması için geçen gerekli sürenin tahmin edilmesinde bireylerin doğruluk, dikkat ve sezgisel kabiliyetini ölçen bir test cihazı ile ilgilidir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere cihaz 1 . İstemin şıklarında belirtilen unsurları ihtiva etmektedir.
Citation Formats
R. Sülo et al., “Hız ve mesafe tahmini test cihazı,” 00, 2012.