Ekonomi-İşletme Terimleri Sözlüğü 2. genişletilmiş baskı

2008-01-01
Keyder, Nur
Tileylioğlu, Alaeddin
Oran, Adil
Citation Formats
N. Keyder, A. Tileylioğlu, and A. Oran, Ekonomi-İşletme Terimleri Sözlüğü 2. genişletilmiş baskı. 2008.