Isı Transferinin Couette-Poiseuille Akışının Kararlılığına Etkisi

2005-09-07
Özgen, Serkan
Ebrinç, Ali Aslan
Dursunkaya, Zafer
Citation Formats
S. Özgen, A. A. Ebrinç, and Z. Dursunkaya, “Isı Transferinin Couette-Poiseuille Akışının Kararlılığına Etkisi,” 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71025.