Çocuklarda Sosyal Dışlama Yargıları: Doğu ve Batı Kimlikleri Üzerinden Bir Karşılaştırma

2016-09-07
Gönül, Buse
Şahin Acar, Başak

Suggestions

Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş , İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş, İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
The Relationship Between Children's Neighborhood Attachment and Their Place Use: A Cross-Sectional Study in Ankara
Aşçı, Yağmur; Severcan, Yücel Can; Urban Design in City and Regional Planning Department (2022-7-07)
The positive and negative feelings about an environment begin at a very young age. The physical changes that we observe in neighborhood environments affect not only children's spatial behavior but also their psychological development. There are increasing concerns about the adverse effects of contemporary planning and design practices on children. However, far less is known empirically about how children’s neighborhood activities (in terms of types and intensity) are associated with children’s neighborhood ...
Investigating the Changes in Children's Environmental Attitudes Through Mobile Game Intervention
Tok, Aslıhan Mecbure; Niyazi, Aslı; Yeşilada, Yeliz; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
Environmental education has gained significant importance in recent years to increase the new generation's environmental awareness, attitudes, and behaviors with the intention of reducing and preventing the possible destruction of climate change. In Northern Cyprus, most of the studies focused on the relationship between environmental education and environmental attitudes of students at secondary school, high school, and university levels. In this thesis, environmental education has been examined from a fre...
An inquiry into children’s sense of place in city neighborhoods: the case of Ankara
Erol, Ecem; Bilsel, Fatma Cânâ; Restoration in Department of Architecture (2021-2-12)
The rapid urbanization process causes spatial and social segregation in many cities of the world in the last decades. The contemporary city does not provide inclusive urban environments to children; they are increasingly exluded from public open spaces. Spatially and mentally segregated urban environments neither provide learning opportunities nor help improve the social abilities of children. The sense of place is a dynamic and complicated phenomenon that changes over time. The area that children feel to b...
Citation Formats
B. Gönül and B. Şahin Acar, “Çocuklarda Sosyal Dışlama Yargıları: Doğu ve Batı Kimlikleri Üzerinden Bir Karşılaştırma,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.psikoloji2016.org/gorseller/files/bildiri-kitabi.pdf.