Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

2019-10-1
Taş , İbrahim
Sevinç, Hümeyra
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı aleksitimi, bilgisayar oyun bağımlılığı ve empatik eğilim arasındaki ilişkiler örüntüsünü açıklamaktır. Araştırma 151’i (%45.6) kız, 180’i (%54.4) erkek olmak üzere toplam 331 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların yaşları 8-12 arasında değişmektedir. Araştırmanın verileri Çocuklar için Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği, Çocuklar için Empatik Eğilim Ölçeği ve Çocuklar için Aleksitimi Ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiler örüntüsünü açıklamak için Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre duyguları tanımlama güçlüğü, duyguları açıklama güçlüğü ve dışsal yönelimli düşünme bilgisayar oyun bağımlılığını yordamaktadır. Dışsal yönelimli düşünme aynı zamanda empatik eğilimi de yordamaktadır. Ayrıca bilgisayar oyun bağımlılığı da empatik eğilimi yordamaktadır. Aleksitiminin bilgisayar oyun bağımlılığının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bilgisayar oyun bağımlılığının empatik eğilimin azalmasında etkili olduğu görülmektedir.
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

Suggestions

Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş, İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
Çocuk oyun alanlarının risk içeren oyunları desteklemesi açısından incelenmesi
Banko, Çağla; Akdemir, Kadriye; Gemici Koşar, Merve; Sevimli Çelik, Serap (2018-01-01)
Çocukların temel hakkı olan oyun, gelişimlerinin tamamıyla desteklendiği ve kişiliklerinin sergilendiği bir süreçtir. Oyunun oynandığı mekânlar da oyunla eş değer öneme sahiptir. Oyun ve oyun alanlarının risk içermesinin ve çocukları risk almaya teşvik etmesinin, çocuğun gelişimine pozitif yönde katkısı vardır. Bu çalışmada dış mekân oyun alanlarının risk içeren oyunlara imkân sağlaması durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, Ankara ili Çankaya ilçesi belediyesine ait, rastge...
The effects of computer games on primary school students' achievement and motivation in geography learning
TÜZÜN, HAKAN; Yilmaz-Soylu, Meryem; Karakus, Tuerkan; Inal, Yavuz; Kizilkaya, Gonca (Elsevier BV, 2009-01-01)
The implementation of a computer game for learning about geography by primary school students is the focus of this article. Researchers designed and developed a three-dimensional educational computer game. Twenty four students in fourth and fifth grades in a private school in Ankara, Turkey learnt about world continents and countries through this game for three weeks. The effects of the game environment on students' achievement and motivation and related implementation issues were examined through both quan...
Investigation of streets as ‘learning landscapes’ for children: the cases of Ankara
Kalkanlı, Duygu; Severcan, Yücel Can; Barlas, Mehmet Adnan; Urban Design in City and Regional Planning Department (2019)
Environmental impact on the physical and social development of children is significant enough to be underestimated. At the same time, children represent a large group within the urban population. However, especially in the cities of developing countries such as Turkey, physical space is designed by primarily considering the interests of adults. Besides, unhealthy and insecure conditions in the cities severely restrict the children's freedom of individual movement in the open space and even the use of the st...
Examining the role of early adversity and temperament incognitive development and hair cortisol levels of infants
Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2021-4-06)
Although early adversity, including being reared in institutional care or a low socioeconomic environment, influences children’s development negatively, not all children are affected at the same level. This thesis aims to examine the role of early adversity and temperament in infants’ cognitive development and their stress regulation systems. Study I longitudinally examined the cognitive development of infants 3 to 15 months old reared in institutional care (N = 75). Their development was compared with that...
Citation Formats
İ. Taş and H. Sevinç, “Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, pp. 271–288, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49336.