Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Sucul Ekosisteme Mikroplastik Tehdidi

2017-02-13
Akarsu, Ceyhun
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Kumbur, Halil
Citation Formats
C. Akarsu, A. E. Kıdeyş, and H. Kumbur, “Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Sucul Ekosisteme Mikroplastik Tehdidi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73990.