Mersin'den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları: Tamer Gök'e Armağan

2013-01-01
Ilgaz, Anıl
Korkut, Fatma

Suggestions

Mersin Kültür ve Kongre Merkezi
Güzer, Celal Abdi (Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi, 2015-01-01)
VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin 4 yıl önce başlattığı “VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi” kapsamında yayınlanan “Kültür Yapıları” başlıklı 4. kitap, kültür yapıları için tasarlanmış mimari projelerin dikkat çeken örneklerini bir araya getiriyor. Kitapta, Türkiye’de 2000 yılından sonra üretilen müze, konser salonu, sergi mekânı, sinema ve tiyatro gibi kültürle doğrudan ilişkili yapılardan oluşan, 49 projelik bir seçki yer alıyor. Kültür üretiminin vücut bulduğu yapıların dikkat çeken örneklerini bir ar...
Archaeometrical investigation of some glass samples from Mersin Olba archaeological site
Doğan, Cem; Ertaş, Gülay; Akyol, Ali Akın; Department of Archaeometry (2014)
Olba archaeological site is located in Mersin, Turkey. It is one of the most important regions of Rough Cilicia. We performed the analyses of 34 glass objects (IV. and VII. centuries C.E.) from Olba archaeological site using PED-XRF and Raman spectroscopy techniques. XRF and Raman spectroscopy results are mostly compatible with each other. The chemical compositions of the Olba glass samples are similar to each other and the results showed that the glasses are all soda-lime-silica based glasses. Additionally...
Packing women’s compromises and tactics against patriarchy In Mersin Hâl
Sönmez, Simge; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Social Policy (2014)
The main objective of this study is to understand women's working conditions by examining compromises and daily tactics of working women as packing women who have worked at Mersin Gross Bazaar [Hâl] as highly patriarchal workplace. Packing as a job is described by 'women job' because it requires to sit all day, be docile, and have nimble fingers and a good taste. Therefore, packing women were invited to work in Hâl by employers through 'sergeants'. Although, they are hired because of their 'feminine' featur...
Tarsus Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Konut Tanımları Üzerinden Değerlendirmeler
Uçar, Meltem (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Osmanlı Dönemi’nden günümüze ulaşan geleneksel konut yapıları çoğunlukla 19. yy sonu ve 20. yy başına tarihlenmektedir. Mevcut geleneksel konut araştırmaları çoğunlukla Osmanlı’nın son dönemine tarihlenen ve günümüze ulaşabilen tarihi konut yapılarının fiziksel biçimlenmesinden elde edilen bilgilere ve bu bilgilere dayalı değerlendirmelere dayalıdır. Bununla birlikte şer’iyye sicilleri, vakfiyeler, defterler ve belgeler gibi birinci dereceden güvenilir kaynaklar bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak ait ol...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Citation Formats
A. Ilgaz and F. Korkut, Mersin’den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları: Tamer Gök’e Armağan. 2013.