Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması

2018-12-31
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gibi uzaktan algılama yöntemlerinin yanı sıra, deniz tabanı örnekleme cihazları ile (multicorer) ile kanyonların en derin kısımları da dahil olmak üzere deniz tabanından doğrudan örnekleme yapılarak sedimantolojik ve kimyasal süreçler araştırılacaktır.  Bu edinilen ön bilgiler ve sonuçlar ilerde TÜBİTAK gibi kurumlara yukarda sayılan disiplinlerde verilecek araştırma projeleri için özgün değer oluşturacak, bu projelerin yapılabilir olduğunu gösterecektir.
Citation Formats
D. Tezcan, Ş. Başduvar, M. Yücel, and H. Örek, “Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59810.