Testing factor structure and reliability of Turkish version of State Self-Forgiveness Scale (SSFS) [Durumsal Kendini Affetme Ölçeği’ni Türk kültüre uyarlama, faktör yapısı ve güvenirliğini test etme]

2017-05-11
Aydın, Gökçen
Güneri, Oya
Citation Formats
G. Aydın and O. Güneri, “Testing factor structure and reliability of Turkish version of State Self-Forgiveness Scale (SSFS) [Durumsal Kendini Affetme Ölçeği’ni Türk kültüre uyarlama, faktör yapısı ve güvenirliğini test etme],” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74566.