Helikopter Simülatörleri için Dinamik Turboşaft Motor Modeli Geliştirilmesi ve Simülatöre Entegrasyonu

2013-06-11
UZOL, OĞUZ
YAVRUCUK, İLKAY
Citation Formats
O. UZOL and İ. YAVRUCUK, “Helikopter Simülatörleri için Dinamik Turboşaft Motor Modeli Geliştirilmesi ve Simülatöre Entegrasyonu,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75325.