Net sıfır Enerji ve Su Tüketen Binaların Tasarımında Simülasyon ve Optimizasyon Araçlarının Önemi

2016-11-05
Akgül, Çağla
Gürsel Dino, İpek
Yener Celiker, Zeynep
Citation Formats
Ç. Akgül, İ. Gürsel Dino, and Z. Yener Celiker, “Net sıfır Enerji ve Su Tüketen Binaların Tasarımında Simülasyon ve Optimizasyon Araçlarının Önemi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76127.