Geoteknik Arazi Karakterizasyonu

2018-09-26
Öztoprak, Sadık
İnanır, Orhan
İkizler, Sabriye Banu
Huvaj Sarıhan, Nejan

Suggestions

Geoteknik Deprem Mühendisliği Açısından Zemin-Temel-Yapı Etkileşimine Kritik Bakış
Siyahi, Bilge; Çetin, Kemal Önder; Bilge, Habib Tolga (2015-01-01)
Local soil conditions play a critical role in geotechnical earthquake engineering and seismic design. Past earthquakes revealed tremendous case-history based engineering information on specifics of this, but unfortunately the requirements for soil-foundation-structure interaction have been included in seismic design codes only after 1970’s. Even though, subsequent seismic design codes after 1970’s revised the requirements, site-specific earthquake ground motion determination (amplitude, frequency content, ...
Geoteknik deprem mühendisliği açısından zemin-temel-yapı etkileşimine kritik bakış
Siyahi, Bilge; Çetin, Kemal Önder; Bilge, Habib Tolga (2013-12-07)
Geoteknik etüt raporlarındaki yaygın hataların belirlenmesi ve istatistiksel değerlendirilmesi
Toker, Nabi Kartal (2013-03-01)
Zemin etüt raporlarında sunulan bilgilerin, yapılacak olan yapının tasarımı, maliyeti ve dayanıklılığı üzerindeki etkisi büyüktür. Bu nedenle etüt raporlarının kalitesi ve güvenilirliği önem arz etmektedir. Ancak ülkemizde, geoteknik mühendisliği ikinci plana itilmekte ve özellikle parsel bazındaki zemin etüt incelemelerine gereken önem verilmemektedir. Bu çalışmada, yapıların ruhsatına esas üstyapı projelerinin hazırlanması için gerekli olan ada/parsel bazında zemin-temel etüdü raporlarının incelenmesi yap...
Geoteknik etüt raporlarındaki yaygın hataların belirlenmesi ve istatistiksel değerlendirilmesi
Özyurt, Gökhan; Toker, Nabi Kartal (2012-10-04)
Probabilistic assessment of the contribution of geotechnical factors on observed structural damage in Adapazarı and Düzce regions
Yıldızlı, Burak; Gülerce, Zeynep; Department of Civil Engineering (2019)
The 1999 Kocaeli and Düzce Earthquakes caused extensive damage to the structures in Adapazarı, Düzce and surrounding cities, leading to several attempts to estimate the damage states of the existing building stock using the data collected from these destructive events. Preliminary damage state prediction models that include the geotechnical earthquake engineering factors were developed for Adapazarı after the 1999 Kocaeli earthquake; however, validation exercises were not performed using the data collected ...
Citation Formats
S. Öztoprak, O. İnanır, S. B. İkizler, and N. Huvaj Sarıhan, “Geoteknik Arazi Karakterizasyonu,” 2018, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78029.