Kamu Teşebbüsleri ve Rekabet Hukuku

2002-11-08

Suggestions

Kamu Yararı ve Kentsel Planlama
Keskinok, Hüseyin Çağatay (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-05-01)
Kamu Lojmanlarının Tahsisi: Bir Karakterizasyon
Küçükşenel, Serkan (2014-01-01)
Bu çalışmada, kamu lojmanlarının önceliklere bağlı olarak dağıtımı problemi incelenmektedir. Bu kıt kaynak dağılım problemi için gerçek yaşamda kullanılabilecek önceliklere dayalısabit fiyat kamu personeli optimalmekanizmasının teşviklerle uyumluluk, bireysel rasyonellik, bütçe dengesi, adil-dağıtım ve iki yardımcı aksiyomu sağlayan tek mekanizma olduğu ispatlanmaktadır. Ek olarak, göreceli olarak adil olmayabilecek dağılımların ortaya çıkmasını önlemek için Kamu Konutları Yönetmeliğindeki öncelik sıralamas...
Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik Sorunsalı
Üstüner, Mustafa Yılmaz (1995-10-01)
Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik Sorunsalı
Üstüner, Mustafa Yılmaz (null; 1995-11-08)
Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik sorunsalı
Üstüner, Mustafa Yılmaz (Nobel yayıncılık, 2012-01-01)
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Kamu Teşebbüsleri ve Rekabet Hukuku,” Ankara, Türkiye, 2002, vol. 1, p. 299, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78085.