Department of Political Science and Public Administration, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (81)

Has File(s)
No (80)
Yes (1)

Author
Okyayuz, Mehmet (47)
Yavuz, Nilay (7)
Topal Yılmaz, Aylin (6)
Bayırbağ, Mustafa Kemal (4)
Aşçıoğlu Öz, Gamze (3)

Subject
Local participation (2)
Nilüfer Belediyesi (2)
Public values (2)
Twitter (2)
Yerel katılım (2)

Date Issued
1983 - 1989 (1)
1990 - 1999 (9)
2000 - 2009 (32)
2010 - 2019 (39)

Recent Submissions

Public sector innovativeness and public values through information and communication technologies
Cubuk, Ecem Buse Sevinc; KARKIN, NACİ; Yavuz, Nilay (2019-01-01)
In public administration (PA) literature, there are a number of big questions regarding institutional and organizational factors. Competency formation, availability of resources and citizen empowerment [1] are among them. ...
Yerel katılım yöntemi olarak mahalle komiteleri: Bursa Nilüfer Belediyesi üzerinden bir değerlendirme
Yavuz, Nilay (null; 2018-10-30)
Yerel yönetimlerin hemşerilerin katılımını sağlayarak, istek, sorun ve önerilerinden haberdar olup onlara duyarlı davranması, verilen hizmetler ve hizmet kalitesi konusunda vatandaş memnuniyetinin sağlanması yolunda ilk sı...
Liberal Demokraside Gerilimler: İspanya’da Toplumsal ve Siyasi Taleplerin Dönüşümü
Bedir, Nurdan Selay (2018-10-15)
Political Changes in Turkey and the Futureof Turkey-EU Relations: From Convergence to Conflict?
Eralp, Atila; Göksel, Asuman (null; 2018-09-04)
This paper presents an analysis of the political changes in Turkey since 1999, through a process-tracing exercise for four political drivers -namely democratisation, civil-military relations, the Kurdish question and forei...
The impact of ICTs-related innovation on public values in public sector
Karkın, Naci; Yavuz, Nilay; Sevinç, Ecem Buse; Gölükçetin, Ece (2018-06-01)
Public sector innovation presents an understudied field when compared to innovation in elsewhere. This void unprecedentedly grows when information and communication technologies (ICTs) are at stake. Though the presence of ...
Populism
Okyayuz, Mehmet (2018-05-27)
Faces and Phases of Female Empowerment: The Case of Women’s Cooperatives in Turkey
Çınar, Süleyman Kürşat; Akyüz, Selin; Uğur Çınar, Meral; Öncüler Yayalar, Emine (2018-04-07)
This article provides an in-depth look at women’s empowerment through women’s cooperatives. Drawing on evidence from a diverse set of women’s cooperatives in Turkey, the article investigates the prospects and constraints o...
Alain Badiou ve Devrim Fikri
Birler, Reşide Ömür (2017-12-01)
Siyasi Taleplerin Sandık Aracılıgıyla Dönüsümü: Los Indignados’tan Podemos’a Ispanya Örnegi
Bedir, Nurdan Selay (null; 2017-12-01)
Özellikle 2008 küresel krizinin ardından pek çok devlet ve toplumda çağımızın baskın neoliberal politikalarına direniş yolları ve bunlara alternatif çare arayışına girilmiştir. Krizle ve gerek ulusal hükümetlerin gerekse A...
Özelleştirme Mağduruyuz”: 4-Cli Tekel İşçilerinin Mücadeleleri
Topal Yılmaz, Aylin; Yalman, Osman Galip (2017-11-29)
Bu çalışmanın amacı, AKP hükümetinin özelleştirme sürecinde güvencesizliğe mahkum ettiği Tekel işçilerinin, 4-C’li olmaya karşı 2009-2010 kışındaki direnişlerinden yola çıkarak, ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun olan em...
Transformation of the State and Class Relations: Furthering Authoritarianism in Turkey
Topal Yılmaz, Aylin; Yalman, Osman Galip (null; 2017-11-09)
This paper aims to contribute to the debate on the transformation of state in different historically specific contexts by problematising the concept of authoritarian neoliberalism. It intends to do so by exploring the reor...
E-Katılım ve Belediye Hizmet Kalitesi Algısı İlişkisi: Nilüfer Belediyesi Örneği
Yavuz, Nilay (2017-11-01)
Demokrasinin gelişmesinde ve günlük yaşam için gerekli yerel hizmetlerin sağlanmasında önemli bir role sahip olan belediyelerin, bir yandan kaynaklarını etkili ve verimli kullanırken diğer yandan da vatandaşa kaliteli hiz...
European union and the Arab mediterranean youth: policy instruments vs policy needs
Göksel, Asuman; Şenyuva, Özgehan (null; 2017-09-06)
Youth in the Arab Mediterranean Countries (AMCs) amplified a special attention in the European Union’s (EU) policy agenda since the mid-1990s, particularly together with the Euro-Mediterranean Partnership, also known as Ba...
Brexit ve Avrupa Kimliği Türkiye AB İlişkileri Tartışmanın Neresinde
Alpan, Başak Zeynep (2016-12-08)
Britanya’nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkileri de akademik olarak merak edilen konulardan biri haline geldi. Ada'dan gelen, hiç kimsenin beklemediği bu referandum sonucu a...
Die türkisch-deutschen Beziehungen vor 1914 und während des 1. Weltkrieges / 1914 Öncesinde ve Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türk-Alman İlişkileri
Okyayuz, Mehmet (2016-10-22)
Secularism/Laicism and Nation State in Turkey
Okyayuz, Mehmet (2016-05-16)
Governance of mobility :contested territoriality political vacuum and state rescaling
Bayırbağ, Mustafa Kemal (null; 2016-03-02)
This paper will argue that governance of mobility is the most challenging, and yet the most important task a political authority is to undertake if it is to exist. Territoriality, as a set of spatially constituted politica...
Türkiye de Kadının Yerel Siyasete Katılımını Etkileyen Unsurlar ve Katılımın Sonuçları Antep Elazığ ve Siirt Örnekleri
Oğuz, Hazal; Yavuz, Nilay (null; 2015-11-15)
Technologies of the self understanding veiling as both a personal and a social process of self realization
Çırakman Deveci, Aslı (2015-08-22)
This paper engages with Michel Foucault’s concept of technologies of the self in an attempt to understand the practice of veiling in Turkey throughout the 2000s. Foucault defines technologies of the self as a form of truth...
Twitter use by politicians during social uprisings an analysis of Gezi park protests in Turkey
KARKIN, NACİ; Yavuz, Nilay; PARLAK, İSMET; İKİZ, ÖZLEM ÖZDEŞİM (2015-06-30)
Social uprisings clearly show that social media tools, especially Twitter, help news spread more than the press does recently. In some cases Twitter substitutes traditional media if censorship is enlarged to such a level t...
Citation Formats