Hide/Show Apps

Department of Political Science and Public Administration, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (28)

Has File(s)
No (27)
Yes (1)

Author
Yavuz, Nilay (5)
Bayırbağ, Mustafa Kemal (3)
KARKIN, NACİ (3)
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2)
Bedir, Nurdan Selay (2)

Subject
Public values (2)
Twitter (2)
Accumulationby dispossession (1)
Candidate-Citizen Interaction (1)
Chen, YC (1)

Date Issued
1995 - 1999 (3)
2000 - 2009 (7)
2010 - 2019 (18)

Recent Submissions

Public sector innovativeness and public values through information and communication technologies
Cubuk, Ecem Buse Sevinc; KARKIN, NACİ; Yavuz, Nilay (2019-01-01)
In public administration (PA) literature, there are a number of big questions regarding institutional and organizational factors. Competency formation, availability of resources and citizen empowerment [1] are among them. ...
Liberal Demokraside Gerilimler: İspanya’da Toplumsal ve Siyasi Taleplerin Dönüşümü
Bedir, Nurdan Selay (2018-10-15)
Political Changes in Turkey and the Futureof Turkey-EU Relations: From Convergence to Conflict?
Eralp, Atila; Göksel, Asuman (null; 2018-09-04)
This paper presents an analysis of the political changes in Turkey since 1999, through a process-tracing exercise for four political drivers -namely democratisation, civil-military relations, the Kurdish question and forei...
The impact of ICTs-related innovation on public values in public sector
Karkın, Naci; Yavuz, Nilay; Sevinç, Ecem Buse; Gölükçetin, Ece (2018-06-01)
Public sector innovation presents an understudied field when compared to innovation in elsewhere. This void unprecedentedly grows when information and communication technologies (ICTs) are at stake. Though the presence of ...
Faces and Phases of Female Empowerment: The Case of Women’s Cooperatives in Turkey
Çınar, Süleyman Kürşat; Akyüz, Selin; Uğur Çınar, Meral; Öncüler Yayalar, Emine (2018-04-07)
This article provides an in-depth look at women’s empowerment through women’s cooperatives. Drawing on evidence from a diverse set of women’s cooperatives in Turkey, the article investigates the prospects and constraints o...
Siyasi Taleplerin Sandık Aracılıgıyla Dönüsümü: Los Indignados’tan Podemos’a Ispanya Örnegi
Bedir, Nurdan Selay (null; 2017-12-01)
Özellikle 2008 küresel krizinin ardından pek çok devlet ve toplumda çağımızın baskın neoliberal politikalarına direniş yolları ve bunlara alternatif çare arayışına girilmiştir. Krizle ve gerek ulusal hükümetlerin gerekse A...
Özelleştirme Mağduruyuz”: 4-Cli Tekel İşçilerinin Mücadeleleri
Topal Yılmaz, Aylin ; Yalman, Osman Galip (2017-11-29)
Bu çalışmanın amacı, AKP hükümetinin özelleştirme sürecinde güvencesizliğe mahkum ettiği Tekel işçilerinin, 4-C’li olmaya karşı 2009-2010 kışındaki direnişlerinden yola çıkarak, ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun olan em...
European union and the Arab mediterranean youth: policy instruments vs policy needs
Göksel, Asuman; Şenyuva, Özgehan (null; 2017-09-06)
Youth in the Arab Mediterranean Countries (AMCs) amplified a special attention in the European Union’s (EU) policy agenda since the mid-1990s, particularly together with the Euro-Mediterranean Partnership, also known as Ba...
Brexit ve Avrupa Kimliği Türkiye AB İlişkileri Tartışmanın Neresinde
ALPAN, BAŞAK ZEYNEP (2016-12-08)
Britanya’nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkileri de akademik olarak merak edilen konulardan biri haline geldi. Ada'dan gelen, hiç kimsenin beklemediği bu referandum sonucu a...
Türkiye de Kadının Yerel Siyasete Katılımını Etkileyen Unsurlar ve Katılımın Sonuçları Antep Elazığ ve Siirt Örnekleri
Oğuz, Hazal; Yavuz, Nilay (null; 2015-11-15)
Technologies of the self understanding veiling as both a personal and a social process of self realization
Çırakman Deveci, Aslı (2015-08-22)
This paper engages with Michel Foucault’s concept of technologies of the self in an attempt to understand the practice of veiling in Turkey throughout the 2000s. Foucault defines technologies of the self as a form of truth...
Twitter use by politicians during social uprisings an analysis of Gezi park protests in Turkey
KARKIN, NACİ; Yavuz, Nilay; PARLAK, İSMET; İKİZ, ÖZLEM ÖZDEŞİM (2015-06-30)
Social uprisings clearly show that social media tools, especially Twitter, help news spread more than the press does recently. In some cases Twitter substitutes traditional media if censorship is enlarged to such a level t...
Political Use of Twitter The Case of Metropolitan Mayor Candidates in 2014 Local Elections in Turkey
İKİZ, ÖZLEM ÖZDEŞİM; SOBACI, MEHMET ZAHİD; Yavuz, Nilay; KARKIN, NACİ (2014-11-02)
Twitter, as a free and 140-character microblogging service, is used for many purposes, including political and administrative perspectives. While administrative use is mainly motivated by citizens-administrators interactio...
Neoliberal Kent ve Görünmeyen Kriz: Kriz Denetimi Stratejilerinin Perdesini İndirmek
Bayırbağ, Mustafa Kemal; Mehmet, Penpecioğlu (2013-11-30)
Bildirimiz, neoliberalizmin kırılmasına neden olabilecek kentsel krizlerin siyasal ve kuramsal anlamda nasıl görünmez kılındığını ele almaktadır. Kentsel krizlere ilişkin kamuoyu algısı kilit roldeki siyasa-yapı...
Gramsci Again Contextualising Gramsci Translations in Turkish and French
Alpan, Başak Zeynep; Akdere, Çınla (null; 2013-10-13)
Translation of one text into another language does not take place in an intellectual and political vacuum and speaks to a certain socio-political context. In this respect, this paper aims to contextualize the first transla...
Sustainability in Rural Development Projects in Mexico
TOPAL YILMAZ, AYLİN (null; 2012-12-10)
This paper aims to scrutinize the concept of sustainability in rural development projects by focusing on two recently established “sustainable rural cities” inChiapas,Mexico. First, it will analyze how the International De...
Bölgesel ve küresel politikaların kavşağında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri değerlendirme
Akçalı, Pınar (Ahmet Yesevi Üniversitesi; 2012-01-02)
Türk Dış Politikası ve Türk Dünyası
AKÇALI, PINAR (null; 2012-01-01)
Meksika'da Kırsal Kalkınma Politikaları ve Mücadele Dinamikleri
Topal Yılmaz, Aylin (2009-11-15)
Local entrepreneurialism and local business associations
Bayırbağ, Mustafa Kemal (null; 2009-04-09)
This paper is an attempt to examine the dynamics that have shaped local entrepreneurialism in the context of capitalist state rescaling. It contends that it is not enough to conclude that urban/local governance is pro-busi...