Hide/Show Apps

Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Açık Deniz Platform Temellerinin Killi Zemine Penetrasyonu

2016-10-13
Emren, Volkan
Huvaj Sarıhan, Nejan
Tuncay, Kağan