Türkçenin Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gazete ve Televizyon Reklamlarından Yararlanma.

2019-11-29
Takıl, Nazife Burcu
Erden, Nazif Kutay
Erden, Kübra

Suggestions

Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Gacan Ertuğrul, Pınar(2016-12-31)
Bu projeyle, Türkçe D2 konuşucularında biçimbilimsel yapıların zihinsel işlemleme örüntüleri incelenecektir. Türkçe biçimbilimsel açıdan çok zengin olsa da, bu konuda gerçekleştirilmiş çalışma sayısı son derece az ve yetersizdir. Mevcut proje özellikle türetimsel biçimbilime odaklanarak ilgili alanyazına önemli katkılar sunabilecektir.
Türkçe Söylem Bankasında Yeni Anlambilimsel İşaretlemeler: Atıflar
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Sayginer, Ege; Güven, Arzu Burcu; Soycan, Nihan(2018-12-31)
Bu proje, TÜBİTAK tarafından 2007-2011 yılları arasında desteklenerek gerçekleştirilen Türkçe Söylem Bankası projesinin (no. 107E156) çıktısı olan ortalama 400.000 sözcüklü ODTÜ Türkçe Söylem Bankası'nı (Turkish Discourse Bank) zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. İşaretlenmiş derlemler, Doğal Dil İşlemlemesine (DDİ) ve Dil Teknolojilerine (DT) girdi oluşturmaktadır. TDB ilk versiyonu yayınlandıktan sonra BAP proje desteğiyle çeşitli yeni işaretlemelerle zenginleştirilmiştir. Ancak, işaretlemelerin ne kadar ar...
Language modeling for Turkish continuous speech recognition
Şahin, Serkan; Çiloğlu, Tolga; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
This study aims to build a new language model for Turkish continuous speech recognition. Turkish is very productive language in terms of word forms because of its agglutinative nature. For such languages like Turkish, the vocabulary size is far from being acceptable from only one simple stem, thousands of new words can be generated using inflectional and derivational suffixes. In this work, word are parsed into their stem and endings. First of all, we consider endings as words and we obtained bigram probabi...
Probabilistic learning of Turkish morphosemantics by latent syntax
Üstün, Ahmet; Bozşahin, Hüseyin Cem; Department of Cognitive Sciences (2017)
The language processing capability of humans is highly dependent on the transparent interface between syntax and semantics which is formalized as the grammar. Morphology also interferes with this interface, in languages having rich morphology such as Turkish. This thesis aims to discover word semantics in Turkish from the compositional morphosemantics by underlying latent syntax. A computational model has been developed to learn a morpheme lexicon in which each morpheme contains semantic information in logi...
The Development of narrative skills in Turkish-speaking children: a complexity approach
Ögel Balaban, Hale; Hohenberger, Annette Edeltraud; Department of Cognitive Sciences (2015)
Narrative is a complex form of discourse. Creating it requires “a joint process of event comprehension and language production” (Trabasso & Rodkin, 1994, p.87), and understanding and explaining behaviors and emotions of others through perspective taking. In the present study, it is claimed that these requirements map into three levels of complexity: 1) Plot complexity reflecting the temporal and thematic organization of the narrative in a coherent manner, 2) Evaluative complexity indicating the narrator’s p...
Citation Formats
N. B. Takıl, N. K. Erden, and K. Erden, “Türkçenin Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gazete ve Televizyon Reklamlarından Yararlanma.,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78498.