Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme

2016-12-31
Bu projeyle, Türkçe D2 konuşucularında biçimbilimsel yapıların zihinsel işlemleme örüntüleri incelenecektir. Türkçe biçimbilimsel açıdan çok zengin olsa da, bu konuda gerçekleştirilmiş çalışma sayısı son derece az ve yetersizdir. Mevcut proje özellikle türetimsel biçimbilime odaklanarak ilgili alanyazına önemli katkılar sunabilecektir.
Citation Formats
B. Kırkıcı, D. F. Şafak, and P. Gacan Ertuğrul, “Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62002.