TÜRKİYE’DE AKARSU KÖPRÜLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE UYGULAMASI

2019-11-01
BADUNA KOÇYİĞİT, MÜSTEYDE
AKAY, HÜSEYİN
YANMAZ, ALİ MELİH
Türkiye'de meydana gelen akarsu köprülerinin yıkılma veya ağır hasar görme olayları incelendiğinde, bu olayların genellikle taşkınlar sırasında veya hemen sonrasında yaşandığı ve çeşitli hidrolik etkenler nedeniyle meydana geldiği tespit edilmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen araştırma projesi kapsamında akarsu köprülerine uygulanabilecek ve özellikle hidrolik etkenleri göz önünde bulunduran bir güvenlik-değerlendirme algoritması geliştirilmiştir. Algoritma havza hidrolojisi ve taşkın potansiyeli, akarsu ve köprü özellikleri ile yapısal değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında pilot bölge olarak Kara-yolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge olan Kastamonu Bölgesi seçilmiştir. Yapı-lan saha çalışmalarıyla bölgedeki birçok akarsu köprüsünde gözlem yapılmış, köprüler üzerinde etkili olan parametreler ve oyulma durumları incelenmiştir. Saha çalışmalarındaki gözlemler ile literatürdeki ilgili araştırmalardan yararlanılarak geliştirilmiş olan güvenlik-değerlendirme algoritması bölgedeki bir-kaç akarsu köprüsüne başarıyla uygulanmıştır. Bu çalışmada geliştirilmiş olan algoritma kısaca anlatılmış ve bir akarsu köprüsüne uygulaması yapılmıştır. Yöntemin daha fazla akarsu köprüsüne uygulanarak yaklaşımın geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması önerilmektedir.