Ortopedik Uygulamalar İçin Anodize Tantal

2018-12-31
Uslu, Ece
Ercan, Batur

Suggestions

Surface modification of tantalum via anodization for orthopedic applications
Uslu, Ece; Ercan, Batur; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2020)
Tantalum has excellent corrosion resistance and mechanical properties suitable for orthopedic applications. However, tantalum exhibits bioinert characteristics and cannot promote desired level of osseointegration with juxtaposed bone tissue. To enhance bioactivity of tantalum, nanoscale surface modification via anodization could be a potential approach. In this study, tantalum foils were modified to obtain surface features with different morphologies, i.e. nanotubular, nanodimple, nanoporous and nanocoral, ...
Ortopedik İmplantların Polimer Bazlı Melatonin Kaplanması ve Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Ratlarda İncelenmesi
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Arslan, Özüm Cem(2016-12-31)
Çalışmanın amacı kırıkların tedavisinde kullanılan titanyum tespit materyallerinin melatonin eklenmiş polimerler ile elektroeğirme yöntemiyle kaplanması ve bu kaplamalardan melatonin kontrollu salımının sağlanması amaçlanmaktadır. Melatonin kemik metabolizması üzerine osteoblast aktivasyonu, osteoklast inhibisyonu yaptıgına dair çalışmalar literatürde mevcuttur. Ancak kırık üzerine melatoninin etkisini gösteren çalışmalar oldukça az sayıdadır Literatürde titanyum yuzeyini PLGA, kolajen, ipek fibroini gibi ...
Ortopedi Uygulamaları için Kalsiyum Karbonat Parçacıklarının Biyouyumluluğunun Araştırılması
Oral, Cağatay Mert; Kapusuz, Derya; Ercan, Batur (null; 2019-10-16)
Buckling driven delamination of orthotropic functionally graded materials
Yılmaz, Suphi; Kadıoğlu, Fevzi Suat; Department of Mechanical Engineering (2006)
In today's technology severe working conditions increase demands on structural materials. A class of materials which are developed to meet these increased demands is Functionally Graded Materials (FGMs). These are inhomogeneous structural materials which are able to withstand large temperature gradients and corrosive environment. Application areas of FGMs are in aerospace industry, nuclear reactors, chemical plants and turbine systems. FGMs have gradual compositional variation from metal to ceramic which gi...
Solution of inverse electrocardiography problem using minimum relative entropy method
Bircan, Ali; Serinağaoğlu Doğrusöz, Yeşim; Department of Electrical and Electronics Engineering (2010)
The interpretation of heart's electrical activity is very important in clinical medicine since contraction of cardiac muscles is initiated by the electrical activity of the heart. The electrocardiogram (ECG) is a diagnostic tool that measures and records the electrical activity of the heart. The conventional 12 lead ECG is a clinical tool that provides information about the heart status. However, it has limited information about functionality of heart due to limited number of recordings. A better alternativ...
Citation Formats
E. Uslu and B. Ercan, “Ortopedik Uygulamalar İçin Anodize Tantal,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78997.