DUMLUPINAR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. UHDESİNDEKİ KÜTAHYA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE YÖNELİK TEKNİK GÖRÜŞ

2019-05-01

Suggestions

AN EMOTION RECOGNITION METHOD WITH LOW SPEC ECG AND EEG DEVICES
Köse, Emre Kutlu; Mumcuoğlu, Ünal Erkan; Department of Medical Informatics (2022-5-09)
In recent years, developments on sensory technologies make electroencephalography and electrocardiography devices portable and more accessible. This provides new opportunities in emotion recognition area for researches and the industry. Interest of industry grows on the subject. Moreover, popularity of emotion recognition research is increased. To increase further possibilities of emotion recognition systems, this study provides an emotion recognition method that uses portable electroencephalography (EEG) a...
UNSTEADY AERODYNAMICS OF CAMBERED AIRFOILS AT LOW REYNOLDS NUMBER
AHMED, TAWFIQ; Kurtuluş, Dilek Funda; Department of Aerospace Engineering (2022-2)
Almost all the insects and birds fly at very low Reynolds numbers. Therefore, to design micro air vehicles (MAVs), a study of airfoils and wings at low Reynolds numbers is essential. Unsteady flow behavior at low Reynolds numbers can vary for different airfoils depending on their camber, maximum thickness, or maximum camber position. Numerical simulations of cambered airfoils (NACA 1412, NACA 2412, NACA 3412, NACA 4412) at Re = 1000 are conducted in the current study to understand the camber effect on the u...
DÜŞÜK REZOLÜSYONLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİ İLE ENZİMATİK, KİMYASAL VE BİYOLOJİK REAKSİYONLARIN KONTROLÜ
Öztop, Halil Mecit(2017-12-31)
DÜŞÜK REZOLÜSYONLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİ İLE ENZİMATİK, KİMYASAL VE BİYOLOJİK REAKSİYONLARIN KONTROLÜ
UNSTEADY AERODYNAMICS OF PLUNGING AND STATIONARY SYMMETRIC AIRFOILS AT LOW REYNOLDS NUMBERS
Peerzada, Kifa; Kurtuluş, Dilek Funda; Department of Aerospace Engineering (2023-1-10)
The unsteady behavior of the flow around a symmetric NACA 0014 airfoil is analyzed taking into consideration an oscillating motion in a sinusoidal pure-plunge mode as well as the stationary condition. Numerical simulations are performed by incorporating the two-dimensional unsteady, incompressible Navier-Stokes equation at Reynolds number (Re) = 10^4. The flow is visualized at the following two angle of attacks: 0^° and 4^°. The flow is assumed to be laminar at this Reynolds number. Flow properties such as:...
DÜNYA VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK PERFORMANSLARININ GENEL BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE VE ALANLAR ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz; Barış, Buket Tuba; Akkaya, Ayşen; Akbulut, Ural; Ömrüuzun, Fatih; Koçak, Murat; Alaşehir, Oğuzhan(2017-12-31)
Yükseköğretim kurumlarında üretkenlik ve kalite ölçümü son yıllarda değerlendirmede objektif kriterlerin giderek önem kazanmaya başladığı bir araştırma olarak gelişmektedir. Akademik performansa dayalı sıralama sistemleri günümüzde kurumların kendi öz değerlendirmelerini gerçekleştirmelerine duyulan ihtiyaç doğrultusunda, hem diğer kurumlarla kıyaslamalı olarak hem de zaman planları çerçevesinde stratejik planlarını etkileyen veriler sağlayabilmektedir. Nesnel ve ölçülebilir kriterlere dayanan sıralama sist...
Citation Formats
S. Oral and Ö. Bayer, “DUMLUPINAR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. UHDESİNDEKİ KÜTAHYA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE YÖNELİK TEKNİK GÖRÜŞ,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79163.