DUMLUPINAR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. UHDESİNDEKİ KÜTAHYA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE YÖNELİK TEKNİK GÖRÜŞ

2019-05-01

Suggestions

UNSTEADY AERODYNAMICS OF CAMBERED AIRFOILS AT LOW REYNOLDS NUMBER
AHMED, TAWFIQ; Kurtuluş, Dilek Funda; Department of Aerospace Engineering (2022-2)
Almost all the insects and birds fly at very low Reynolds numbers. Therefore, to design micro air vehicles (MAVs), a study of airfoils and wings at low Reynolds numbers is essential. Unsteady flow behavior at low Reynolds numbers can vary for different airfoils depending on their camber, maximum thickness, or maximum camber position. Numerical simulations of cambered airfoils (NACA 1412, NACA 2412, NACA 3412, NACA 4412) at Re = 1000 are conducted in the current study to understand the camber effect on the u...
DÜŞÜK REZOLÜSYONLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİ İLE ENZİMATİK, KİMYASAL VE BİYOLOJİK REAKSİYONLARIN KONTROLÜ
Öztop, Halil Mecit(2017-12-31)
DÜŞÜK REZOLÜSYONLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİ İLE ENZİMATİK, KİMYASAL VE BİYOLOJİK REAKSİYONLARIN KONTROLÜ
DÜNYA VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK PERFORMANSLARININ GENEL BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE VE ALANLAR ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz; Barış, Buket Tuba; Akkaya, Ayşen; Akbulut, Ural; Ömrüuzun, Fatih; Koçak, Murat; Alaşehir, Oğuzhan(2017-12-31)
Yükseköğretim kurumlarında üretkenlik ve kalite ölçümü son yıllarda değerlendirmede objektif kriterlerin giderek önem kazanmaya başladığı bir araştırma olarak gelişmektedir. Akademik performansa dayalı sıralama sistemleri günümüzde kurumların kendi öz değerlendirmelerini gerçekleştirmelerine duyulan ihtiyaç doğrultusunda, hem diğer kurumlarla kıyaslamalı olarak hem de zaman planları çerçevesinde stratejik planlarını etkileyen veriler sağlayabilmektedir. Nesnel ve ölçülebilir kriterlere dayanan sıralama sist...
DİKDÖRTGEN KESİTLİ ISI BORUSU İÇİN ÜÇ BOYUTLU ISI TRANSFER ANALİZİ
Gülnihal, Odabaşı; Dursunkaya, Zafer (null; 2015-09-05)
DUAL YÖNTEMLİ PET/MRI GÖRÜNTÜLEME SONDALARININ HAZIRLANMASI
Volkan, Mürvet(2017-12-31)
DUAL YÖNTEMLİ PET/MRI GÖRÜNTÜLEME SONDALARININ HAZIRLANMASI
Citation Formats
S. Oral and Ö. Bayer, “DUMLUPINAR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. UHDESİNDEKİ KÜTAHYA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE YÖNELİK TEKNİK GÖRÜŞ,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79163.