DUMLUPINAR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. UHDESİNDEKİ KÜTAHYA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE YÖNELİK TEKNİK GÖRÜŞ

2019-05-01

Suggestions

AN EMOTION RECOGNITION METHOD WITH LOW SPEC ECG AND EEG DEVICES
Köse, Emre Kutlu; Mumcuoğlu, Ünal Erkan; Department of Medical Informatics (2022-5-09)
In recent years, developments on sensory technologies make electroencephalography and electrocardiography devices portable and more accessible. This provides new opportunities in emotion recognition area for researches and the industry. Interest of industry grows on the subject. Moreover, popularity of emotion recognition research is increased. To increase further possibilities of emotion recognition systems, this study provides an emotion recognition method that uses portable electroencephalography (EEG) a...
UNSTEADY AERODYNAMICS OF CAMBERED AIRFOILS AT LOW REYNOLDS NUMBER
AHMED, TAWFIQ; Kurtuluş, Dilek Funda; Department of Aerospace Engineering (2022-2)
Almost all the insects and birds fly at very low Reynolds numbers. Therefore, to design micro air vehicles (MAVs), a study of airfoils and wings at low Reynolds numbers is essential. Unsteady flow behavior at low Reynolds numbers can vary for different airfoils depending on their camber, maximum thickness, or maximum camber position. Numerical simulations of cambered airfoils (NACA 1412, NACA 2412, NACA 3412, NACA 4412) at Re = 1000 are conducted in the current study to understand the camber effect on the u...
DÜŞÜK REZOLÜSYONLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİ İLE ENZİMATİK, KİMYASAL VE BİYOLOJİK REAKSİYONLARIN KONTROLÜ
Öztop, Halil Mecit(2017-12-31)
DÜŞÜK REZOLÜSYONLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİ İLE ENZİMATİK, KİMYASAL VE BİYOLOJİK REAKSİYONLARIN KONTROLÜ
DÜNYA VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK PERFORMANSLARININ GENEL BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE VE ALANLAR ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz; Barış, Buket Tuba; Akkaya, Ayşen; Akbulut, Ural; Ömrüuzun, Fatih; Koçak, Murat; Alaşehir, Oğuzhan(2017-12-31)
Yükseköğretim kurumlarında üretkenlik ve kalite ölçümü son yıllarda değerlendirmede objektif kriterlerin giderek önem kazanmaya başladığı bir araştırma olarak gelişmektedir. Akademik performansa dayalı sıralama sistemleri günümüzde kurumların kendi öz değerlendirmelerini gerçekleştirmelerine duyulan ihtiyaç doğrultusunda, hem diğer kurumlarla kıyaslamalı olarak hem de zaman planları çerçevesinde stratejik planlarını etkileyen veriler sağlayabilmektedir. Nesnel ve ölçülebilir kriterlere dayanan sıralama sist...
COMPREHENSIVE META ANALYSIS OF WORLDWIDE LANDFILL LEACHATE
Ergene Şentürk, Didar; Sanin, Faika Dilek; Aksoy, Ayşegül; Department of Environmental Engineering (2022-6-28)
Landfill leachate data compiled from 220 different landfills from 46 countries in Europe, Middle East, Asia, Africa, and America were analysed by multivariate statistical approach for the assessment of main properties as well as variation of leachate characteristics with respect to landfill age, climate, and development status. Results showed that inorganic content of leachate has the highest correlations with each other as well as accounting for the majority of variation in leachate. Changes in leachate co...
Citation Formats
S. Oral and Ö. Bayer, “DUMLUPINAR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. UHDESİNDEKİ KÜTAHYA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE YÖNELİK TEKNİK GÖRÜŞ,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79163.