Hide/Show Apps

DÜNYA VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK PERFORMANSLARININ GENEL BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE VE ALANLAR ÖZELİNDE İNCELENMESİ

2017-12-31
Çakır, Murat Perit
Baltacı Akhüseyinoğlu, Nuray
Acartürk, Cengiz
Çilingir, Fatma Canan
Barış, Buket Tuba
Canbaz, Pelin
Akkaya, Ayşen
Akbulut, Ural
Alkan, Serkan
Ömrüuzun, Fatih
Koçak, Murat
Alaşehir, Oğuzhan
Yükseköğretim kurumlarında üretkenlik ve kalite ölçümü son yıllarda değerlendirmede objektif kriterlerin giderek önem kazanmaya başladığı bir araştırma olarak gelişmektedir. Akademik performansa dayalı sıralama sistemleri günümüzde kurumların kendi öz değerlendirmelerini gerçekleştirmelerine duyulan ihtiyaç doğrultusunda, hem diğer kurumlarla kıyaslamalı olarak hem de zaman planları çerçevesinde stratejik planlarını etkileyen veriler sağlayabilmektedir. Nesnel ve ölçülebilir kriterlere dayanan sıralama sistemleri kurumların mevcut konumunu, hedeflerini ve bu ikisi arasındaki mesafeyi tespit edebilmesi, böylece kendini geliştirme adına stratejik yol haritası çıkarabilmesi aşamalarında önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda da literatür bibliometri (bibliometrics) ve bilimmetri (scientometrics) gibi yeni alanlar gelişim göstermektedir. Geçtiğimiz dört yılda URAP ulusal ve global düzeyde üniversite sıralama sistemleri geliştirilmiş ve bu geliştirmeyi bilimsel araştırma faaliyetleri çerçevesinde yürüterek geliştirilen sıralamaların nesnelliğini ve ölçülebilirliğini korumuştur. Bu proje, bilimsel zeminde daha önce geliştirilmesine başlanan akademik performans ölçüm ve sıralama sistemi çalışmasını alanda son yıllarda ortaya çıkan yöntemleri kullanarak genişletmeyi ve gerçekleştirilen çalışmaları bilimsel çıktıya dönüştürmeyi amaçlamaktadır.