Çalışan Annelerin İş–Aile Çatışmasının, Ebeveynlik Tutumları ve Çocuk Üzerinde Olan Etkileri

2018-11-27
Babaoğlu, Gözde
Kazak Berument, Sibel
Citation Formats
G. Babaoğlu and S. Kazak Berument, “Çalışan Annelerin İş–Aile Çatışmasının, Ebeveynlik Tutumları ve Çocuk Üzerinde Olan Etkileri,” presented at the 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 November 2018, Turkey, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.psikolog.org.tr/tr/?Publications=7id=2089Lang=.