Annotating discourse relations in Turkish and the challenge of corrective discourse relations

2015-07-31
Zeyrek Bozşahin, Deniz
Sevdik Çallı, Ayışığı
Kurfalı, Murathan
IPRA International Pragmatics Association, 26 - 31 July 2015

Suggestions

Annotating Subordinators in the Turkish Discourse Bank
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Bozşahin, Hüseyin Cem; Sevdik-Çallı, Ayışığı; Demirşahin, Işın; Aktaş, Berfin; Yalçınkaya, İhsan; Ögel, Hale (ACL-IJCNLP, Linguistic Annotation Workshop III; 2009)
In this paper we explain how we annotated subordinators in the Turkish Discourse Bank (TDB), an effort that started in 2007 and is still continuing. We introduce the project and describe some of the issues that were important in annotating three subordinators, namely kars¸ın, ragmen ˘ and halde, all of which encode the coherence relation Contrast-Concession. We also describe the annotation tool.
Analysis of the role of the european union as a foreign and security policy actor in the post-9/11 era : The Middle East peace process
Kaya, Taylan Özgür; Kahraman, Sevilay; Department of International Relations (2010)
The purpose of the thesis is to analyze the role of the EU as a foreign and security policy actor in the post-9/11 international security environment. The thesis investigates the congruity between the role that the EU aspires to play as a foreign and security actor (role conception) and its actual foreign and security policy actions and decisions (role performance) in a specific case of the Middle East Peace Process (MEPP) in the post-9/11 era. The role conceptions of the EU are identified by analyzing the ...
Ege ve Doğu Akdeniz meselelerinin tarihsel, hukuki ve siyasi veçheleri üzerine tahlil ve düşünceler
Apakan, Ertuğrul (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
Ege ihtilafları, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meseleleri farklı mecralarda oluşsa da, ortak bir tarihi ve coğrafi zemine dayanmaktadır. Bu çalışma anılan meselelerin karmaşık siyasi ve hukuki veçhelerini, birbiri ile etkileşimini bir bütünsellik içinde incelemektedir. Bu bağlamda, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege sorunları ile ilgili yürütülen müzakerelerin geçirdiği aşamaları, tarafların siyasi ve hukuki tezlerini tahlil etmektedir. Ayrıca, uluslararası hukukun ilgili kurallarını, örnekler ve Uluslararası Adal...
Critical Review of Performance Measurement Systems in the Construction İndustry
Işık, Zeynep; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (null; 2006-10-13)
Epistemology of problem solving and an annotation framework for collaborative problem solving environments
Kaya, Tunç Güven; Çakır, Murat Perit; Bağçe, Samet; Department of Cognitive Sciences (2015)
Problem solving can be summarized as the activities that a subject performs when confronted with a problem. The behavioral and cognitive processes underlying these activities have been first studied by psychologists and then cognitive scientists since the beginning of the 20th century. The studies mostly focused on the psychology, philosophy and AI perspectives of problem solving activity. However, epistemological and collaborrative aspects of human problem solving have not been emphasized in related cognit...
Citation Formats
D. Zeyrek Bozşahin, A. Sevdik Çallı, and M. Kurfalı, “Annotating discourse relations in Turkish and the challenge of corrective discourse relations,” presented at the IPRA International Pragmatics Association, 26 - 31 July 2015, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80093.